Ünnepi testületi ülés 2013. május 18.

1
Falunapi ünnepi testületi ülés
2013. május 18.
A XVIII. Földeáki falunapokat Vass Imre polgármester nyitotta meg, ezt
követően Weszely Tamás Makói Járási Hivatal vezetője köszöntötte
megjelenteket.
Földeákért cím átadása
Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81/2013. (IV.24.)
számú határozatával – a népviselet megőrzése a néptánc és a népzene
terén a közössé érdekében kiejtett folyamatos munkájáért – Földeákért
címet adományozott Hajnal Jánosné (Földeák, Somogyi B. u. 5.) részére.
A címmel külön erre az alkalomra készített díszoklevél és emlékplakett járt.
Hajnal Jánosné Szabó Viktória Makón született. Szüleivel, Földeákon élt, akik
egyszerű, gazdálkodó emberek voltak.
Általános iskolai tanulmányait követően a makói József Attila Ipari
Szakmunkás Képző Intézetben kitanulta a női szabó mesterséget.
Szakmai tanára Nacsa Imre női-férfi szabó mester volt, aki a szabászati
mesterfogásokra tanította, mint szakoktató.
A női szabó mestere pedig Orosz Istvánné Bakacsi Matild gyakorlati
oktatóként képezte a női ruha szabás-varrás tudományára.
1971-ben eredményes szakmunkás vizsgát tett. 1972-ben működési
engedélyt kért és kapott itt Földeákon, mint női szabó, és megrendeléseket
teljesített a hölgyek megelégedésére.
2
1980-tól a makói Redőnygyár dolgozója lett 1992-ig, a gyár megszűnéséig.
Időközben cukorbetegséget diagnosztizáltak szervezetében. Betegsége
súlyosbodott, rokkant nyugdíjas lett, de szakmáját nem adta fel.
A néptánc oktatás elindulásával folyamatosan figyelemmel kísérte annak
fejlődését és önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalta a földeáki
néptánccsoport fellépő ruháinak elkészítését.
Először 2007-ben a Szárazér Néptáncegyüttes haladó néptánccsoportja
részére 8 öltözet bordó székely leányruhát, valamint 8 fiú csizmanadrágot
készített. Azóta folyamatosan, jelenleg is az ő keze alól kikerülő fellépő
ruhákban csodálhatjuk a földeáki fiatal néptáncosok produkcióit. Varrt már
kékfestő, valamint mezőségi fellépő ruhákat is.
A Gyermekmosoly Óvoda óvodásai részére jelmezeket, szakács sapkákat,
kötényeket készített.
Jó kapcsolatot ápol a község civilszervezeteivel. Cukorbetegsége folytán
1997. novemberében településünkön megszervezte a Cukorbeteg Klubot, s
azóta folyamatosan az ebben a betegségben szenvedők egészségjavítása
érdekében tevékenykedik.
Sokat tett, illetve tesz községünk társadalmi közéletéért. Rendezvényeket,
előadásokat, szűrővizsgálatokat szervez.
Szervező, segítő és támogató tevékenységének köszönhetően községünk jó
hírnevét öregbíti.
Munkássága, önzetlen segíteni akarása, emberi magatartása példaképül
szolgál mindenki számára.
Földeáki Torna Club köszöntése
A Földeáki Torna Club 1913. június 5-én 19 fővel alakult meg.
A klub elnökének: Vízhányó Imrét, titkárnak: Horváth Lászlót, pénztárosnak:
Szakács Mihályt, jegyzőnek: Kellner Gézát választották.
A megalakulás után jelentősebb esemény az 1921-es évben történt. Ekkor az
elnök Mátyás Béla plébános, alelnök Dehény Lajos tanár úr, titkár Vízhányó
Ferenc, pénztáros Szakács Mihály.
Az első mérkőzésre, amely lejegyzésre került, 1921. június 3-án, Földeákon
került sor a Hódmezővásárhelyi MTE ellen. Sajnos a vendégcsapat győzött
3:2-re. A Földeákiak góljait: Ménesi Ferencz és Sípos József szerezték. A
következő mérkőzésen Békéssámson ellen megszületett az első győzelem,
miután 4:1-re győzött Földeák. Ebben az évben 12 mérkőzésre került sor,
melyen 5 győzelem mellett 7 verség született. Ezeken a mérkőzéseken 23 gólt
rúgott és ugyanannyit kapott a csapat.
Abban az időben minden évben be kellett jelenteni a Belügyminiszternek a
sportegyesületek működését. Az egyesület könyvében a következő
bejegyzést találjuk „A Földeáki T. C. alapszabályait a magyar királyi
Belügyminiszter úr által 1929. június 2. án 201.961/1928-VIII. szám hagyattak
jóvá.” A következő bajnokságban, már szövetség által rendezett
bajnokságban szerepelt a csapat.
3
Az 1929/1930-as bajnoki év Dél-magyarországi Labdarúgó Szövetség, II.
osztály, Szegedi alosztály – Déli csoportban a 7. helyet szerezték meg.
Ügyvezető elnök: Ménesi György A csapat tagjai: Bugyi Imre, Bugyi Dezső,
Antal Lajos, Ratkay Lajos, Pásztor István, Ménesi József, Ménesi Ferenc, Zavira
Gyula, Molnár Dezső, Szabó József, Bajusz György, Hajnal József, Bárdi István
voltak.
A csapat 1934-ben zászlót kapott, melyet mint „zászló anya” Návay Aranka
avatott fel, s a templomban felszentelték.
A következő hivatalos bajnoki szereplés a háború után jelenik meg. Innen
kezdve általában a megyei II. osztályban szerepelt a csapat. A
mérkőzéseket mindig nagy számban látogatták a szurkolók. Vidékre is
követték őket teherautókon és biciklivel is. Az 1946-ban alakult csapat
játékosai: Horváth László, Bajusz György Neparáczki József Horváth Béla,
Gallyas István, Bugyi György, Orosz János, Orosz Sándor, Szalma Mihály,
Vajka Mihály, Kecskeméti Gyula, Vetró János, Vízhányó János, Csernus Imre,
Sándor József, Takács Árpád, Németh László, Gardi István, Bárdi István volt.
1954-től újabb sikeres csapatok öregbítették a község jóhírnevét.
Jelenleg a megyei III. osztályú bajnokságban 2. feljutóhelyen áll a csapat. A
felnőtt csapaton kívül az ifjúsági korosztálynak is bajnoki rendszerben
biztosítanak játéklehetőséget. Az utánpótlás nevelés fontossága érdekében
a makói Maros-menti UFC-vel együttműködési keretek között biztosítják a 12-
14 évesek sportolási, bajnokságban történő szereplésének lehetőségét.
Jelenleg mindkét utánpótlás csapatunk a 3. helyen áll a bajnokságban.
Ebben a bajnoki szezonban a három korcsoportban 65-70 játékos mozoghat
edzéseken és mérkőzéseken.
A Földeáki Torna Klubot száz éves fennállása elismeréseként Földeák község
Önkormányzata tárgyjutalomban és oklevélben részesítette.
Szabó Sára és Szabó Hanna köszöntése
Szabó Hanna a Návay Lajos Általános Iskola 4. osztályos tanulója, valamint Szabó
Sára a makói József Attila Gimnázium 10. osztályos tanulója tehetségüknek és
szorgalmuknak köszönhetően – a makói Magán Zene és Művészeti Iskola
növedékeiként – kiemelkedő hangszeres teljesítményt nyújtottak fuvolán.
Szabó Hanna a Szabadkai nemzetközi versenyen az I. korcsoportban I. helyezést,
a Művészeti Iskolák Fúvós Hangszeres Növendékeinek Versenyén Csengelén a II.
korcsoportban szintén I. helyezést ért el ebben az évben.
Szabó Hannát kimagasló fuvolán elért teljesítményéért Földeák Község
Önkormányzata oklevélben részesítette.
Szabó Sára 2011-től folyamatosan részt vesz megyei, területi, országos, valamint
nemzetközi versenyeken.
4
Makón 2011-ben megrendezésre került Csongrád Megyei Fuvolaversenyen I.
helyezést ért el.
A Csongrád Megyei Kistelepülések Művészeti Iskoláinak Hangszeres versenyén
2011-ben Csengelén szintén I. helyezett lett.
Szegeden 2012-ben megrendezésre került VII. Országos Jeney Zoltán
Fuvolaverseny területi válogatóján III. helyezést ért el.
A Szabadkai Nemzetközi versenyen a III. korcsoportban II. helyezést ért el 2012-
ben és 2013-ban, valamint a Művészeti Iskolák Fúvós Hangszeres Növendékeinek
Versenyén Csengelén a IV. korcsoportban I. helyezett lett ebben az évben.
Szabó Sárát kimagasló fuvolán elért teljesítményéért Földeák Község
Önkormányzata oklevélben részesítette.
Ezt követően Szabó Hanna és Szabó Sára előadásában versenyükön elhangzott:
Mozart: Varázsfuvola című operájából Papageno áriáját adták elő.
Zsarkó Dániel Péter köszöntése
A sportban mindig kiemelt figyelmet és nagy érdeklődést kapnak a nemzetközi és
világversenyek.
A hódmezővásárhelyi ITF Taekwon-do Klub versenyzője a Földeákon élő Zsarkó
Dániel Péter 2012. májusában részt vett a Szegeden megrendezett kick-box
Világkupán, ahol őt legyőző ellenfelekre nem talált, így világkupa győztesként a
dobogó legfelső fokára állhatott. Ugyanebben az évben júniusban, Nagyváradon a
Nemzetközi Nyílt Román ITF Teakwon-do Bajnokságon, szeptemberben
Esztergomban a Kick Box Kick-Light és Light-Contact Országos Bajnokságon,
valamint októberben Budapesten az ITF Taekwon-do Nemzetközi Sasok Kupán is
első helyezett lett.
Ebben az évben a Besztercebányán februárban megrendezésre került Slovak
Open Nemzetközi Kick-Box Bajnokság első helyezettje, márciusban Hatvanban az
ITF Teakwon-do Magyar Bajnokságban az egyéni küzdelemben első helyezett,
csapat küzdelemben harmadik helyezett lett. Áprilisban Szigetszentmiklóson a
Kikc-Box light-contact Országos Bajnokság I. fordulóján első helyezést ért el.
Zsarkó Dániel Pétert kimagasló teljesítménye elismeréseként Földeák község
Önkormányzata elismerésben részesítette.
A kitüntetetteket és a díjazottakat ünnepi műsor köszöntötte.
Közreműködött Hegyes Nándor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, a
Zeneakadémia kihelyezett debreceni tagozata zeneművészeti szakos hallgatója
hegedűn.
Előadásában elhangzott: Johann Sebastian Bach: G- moll szólószonátájából az
Adagio és Fúga tételek.

 

PDF Letöltése