Pályázatok

TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00026 – CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE FÖLDEÁKON

Földeák Községi Önkormányzat 2021 évben a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege: 200.000.000 Ft.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00026

A projekt címe: CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE FÖLDEÁKON

A projekt megvalósításának időszaka: 2021.08.01-2023.02.28.

A megvalósítás helyszíne: Földeák Község belterülete

 

 

Közterület

 

 

     Helyrajzi szám

Ady E. utca

 

1437, 162

Makói utca

 

613,614,615

Advent utca

984

Pacsirta utca

951

  Vásárhelyi utca

 

1068,1069

Vasút sor utca

 

579

Zárda utca

 

850, 851,852

Zrínyi  Ilona utca

1089

Zrínyi Miklós utca

1303

Rózsa Ferenc utca

246

Szegfű utca

283

Kossuth Lajos utca

307

Dózsa György utca

745

Mátyás utca

1020

 

A fejlesztés eredményeként az alábbiak valósulnak meg:

A projekt átfogó célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelése belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása. Specifikus célok: belvízbiztonság megteremtése, a földmedrű csatornák fejlesztése, vízvisszatartásra való törekvést.

A projekt szakmai-műszaki tartalma: A tervezett fejlesztés Földeák község belterületén valósul meg. A projekt keretében mintegy 8 150 méter földmedrű csatorna kialakítása történik meg a kapubejárók alatti átereszekkel rekonstrukciójával együtt. A további vízmegtartás érdekében az átemelési pontok elé vb. tiltós műtárgy kerül beépítésre, összesen 7 db.

A megvalósuló infrastruktúrafejlesztések által javul a települési környezet, amely hozzájárul a gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez vagy kedvezőbb életminőséget biztosít vagy segíti a népességmegtartást. 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ

TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00003 – CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE FÖLDEÁKON

Földeák Községi Önkormányzat 2021 évben a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege: 200.000.000 Ft.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00026

A projekt címe: CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE FÖLDEÁKON

A projekt megvalósításának időszaka: 2021.08.01-2023.02.28.

A megvalósítás helyszíne: Földeák Község belterülete

Tovább információ

TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00006 – CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE FÖLDEÁKON

TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00003 – Földeák belterületi vízrendezése a Bacsó Béla utcában

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Földeák belterületi vízrendezése a Bacsó Béla utcában

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00003

Szerződött támogatás összege: 25 362 840 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett fejlesztés keretében Földeák település belterületén, a Bacsó Béla utcában mindösszesen 380 fm zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítésére kerül sor. A  Bacsó Béla utcában 11 db ingatlan érintett a fejlesztéssel, megvédésükre kerül sor.
Tervezett elvezető rendszer, az FDCS-1-0 főgyűjtő nyomvonala: a Kossuth Lajos utca Bacsó Béla utca kereszteződésében található földmedrű befogadó csatornából indul zártan DN 400-as csővel, majd 14 méter után leszűkül DN 300-as csőre és a Szegfű utca kereszteződésében az út alatt 18 méteren átvált DN 300 csőre.
A nyomvonal felett létesítendő 50/200-as beton folyókával kerülnek elvezetésre a területen keletkező csapadékvizek Ø 60-as víznyelőrácsos fedlapon keresztül a Ø 60-as beton tisztító aknákba.
A tervezett 1-0 főgyűjtő csatorna hossza: 213 fm, a tervezett folyókák összes hossza: 167 fm, mindösszesen 380 fm.
A fejlesztés során a burkolattal rendelkező utak alatti átvezetések és a kapubejárók helyreállítására kerül sor.
A fejlesztéssel érintett terület kiválasztásakor lényeges szempont volt a csapadékvíz elvezető rendszer hiánya, a további káresemények megelőzése, mivel a nagyobb esőzések után a keletkezett nagy mennyiségű csapadék nem tudott elszivárogni, ezáltal veszélyeztette az ingatlanokat.
A zárt rendszerű víznyelős csapadékvíz elvezető csatorna kialakítását a közművezetékek helyzete és a kiemelt szegélyes út, valamint a hely hiánya indokolja.
A jelenlegi csatorna-beruházással a belvizek biztonságosabb elvezetése valósulhat meg. Az időben elvezetett belvízzel mérsékelhető és megelőzhető a település talajvízszintjének ingadozása (túlzott megemelkedése), ami a település természetes és épített környezetére is kedvezően hat, az épületállomány felázása is jelentősen mérsékelhető
A beruházás kezdetétől elengedhetetlen a lakosság aktív szemléletformálása és bevonása a fejlesztésbe.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.01.

TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00006 – Földeák piaci pavilon és elárusítóhely építése

A kedvezményezett neve: FÖLDEÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A projekt címe: Földeák piaci pavilon és elárusítóhely építése

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00006

A szerződött támogatás összege: 50 000 000 .- HUF

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:    2021.01.20.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az újonnan épülő piaci épületben zöldség-gyümölcs üzlet, lángossütő és nyilvános WC kerül kialakításra. Az épület melletti területen helyezkedik el a fedett piaci árusító terület, mely térburkolattal ellátott. A fedett piaci épülettől délre helyezkednek el a fedetlen piaci árusító helyek, melyek árnyékolása pergolával megoldott. Az egész piaci terület térburkolt. A tervezett épület piac felőli részében helyezkednek el a nyilvános WC-k. Az épület gazdasági bejárata a telek déli része felől közelíthető meg. Egy közlekedőről lehet eljutni az üzletbe és a lángossütőhöz. Ezen épületrészek közös szociális blokkal és hulladéktárolóval rendelkeznek. Az épületrészek külön raktárhelyiséggel rendelkeznek. A hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személyeknek legalább 1 új munkahely létesül. A fejlesztés indikátorként megjelölt 20 vállalkozót érint. A fejlesztett terület nagysága 195.50 m2. Partnerségi megállapodások segítik a fejlesztés sikerességét.

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00037 - Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00037

Szerződött támogatás összege: 38,124 millió  Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt során a Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretein belül működő Bölcsőde (6922 Földeák, Vásárhelyi u. 4. hrsz.: 1206) fejlesztésére kerül sor. Az épület tulajdonosa a Földeák Községi Önkormányzat. A bölcsőde 2 db, összesen 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával rendelkezik.
A projekt célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A projekt a bölcsőde minőségi fejlesztését tűzte ki célul, melynek része a gyermekek bölcsődei ellátásához kapcsolódó alapvető eszközök, bútorok beszerzése. A projekt keretében épületbővítés illetve új építés nem valósul meg.
Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, udvari játékok, fejlesztő eszközök beszerzése tervezett közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan. Az elavult bútorok cseréje a csoportszobák komfortosabbá tételét szolgálja. Továbbá 1 db laptop beszerzését kívánja megvalósítani az Önkormányzat, mivel a kisgyermekgondozó-nevelők mindennapi szakmai munkavégzésének nélkülözhetetlen eszköze a dokumentációhoz.
Az épület összes homlokzata eps hőszigetelést kap, a lábazat xps hőszigetelő anyaggal kerül kialakításra. A födém az egész épületben ásványgyapottal kerül hőszigetelésre. Az épületben fűtéskorszerűsítés és projektarányos akadálymentesítés valósul meg.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

2020.december 31.

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00036 - Gyermekmosoly Óvoda infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Gyermekmosoly Óvoda infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00036

Szerződött támogatás összege: 46,534 millió  Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A projekt során a Földeáki Gyermekmosoly Óvoda 6922 Földeák, Zárda u. 22. szám alatti székhelyének infrastrukturális fejlesztésére kerül sor. Az óvoda falusi környezetbe illeszkedő, öt csoportos intézmény. 2 épületből áll, a régi épület közel 100 éves, az új épület 1974-ben társadalmi munkában épült. Ehhez kapcsolódik az új szárny, mely 2010-ben került átadásra.
Az infrastrukturális fejlesztés a közel 100 éves régi épületet érinti. A projekt keretében épületbővítés illetve új építés nem valósul meg.
A régi épületben található összes nyílászáró kibontását követően korszerű, jó hőszigetelő értékű fehér műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. A belső párkányok műanyagból, a külsők horganyzott lemezből készülnek. Az épület összes homlokzata eps hőszigetelést kap, a lábazat xps hőszigetelő anyaggal kerül kialakításra. A födém az egész épületben ásványgyapottal kerül hőszigetelésre. A felújítás során kondenzációs kazán és radiátoros fűtési rendszer kerül kiépítésre. Az épületben projektarányos akadálymentesítés valósul meg.
A régi és új épülethez kapcsolódóan bútorok és egyéb berendezési tárgyak (konyhai berendezések; udvari játékok;), eszközök (konyhai eszközök) beszerzése valósul meg közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan. Továbbá informatikai berendezések, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzésére kerül sor, amelyek elengedhetetlenek az óvodapedagógusok szakmai munkájához.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

2020.december 31.

TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00017 - Földeák belterületi vízrendezése a Gagarin utcában

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Földeák belterületi vízrendezése a Gagarin  utcában

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00017

Szerződött támogatás összege: 39 989 881 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A település a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00017 „Földeák belterületi vízrendezése a Gagarin és Bacsó Béla utcában” című pályázati konstrukció kapcsán 39 989 881 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchényi 2020 program keretén belül. A tervek szerint a Bacsó Béla és a Gagarin utcákon zajlottak volna a munkálatok. A megítélt támogatási összeg azonban csak a Gagarin utca fejlesztésére volt elegendő, így a projekt címe is módosult: Földeák belterületi vízrendezése a Gagarin utcában.

Földeák település belterületén, a Gagarin utcában 36 ingatlant érintett a beruházás, ahol zárt rendszerű víznyelős csapadékvíz elvezető csatorna került kialakításra a közművezetékek helyzete és a kiemelt szegélyes út, valamint a hely hiánya miatt. A projekt keretein belül a burkolattal rendelkező utak alatti átvezetések és a kapubejárók helyreállítására is sor került.

A fejlesztéssel érintett területek kiválasztásakor fő szempont volt a csapadékvíz elvezető rendszer hiánya, a további káresemények megelőzése, mivel a nagyobb esőzések után a keletkezett nagy mennyiségű csapadék nem tudott elszivárogni, így a házak, bejárók előterében maradt, veszélyeztetve az ingatlanokat.

A csatorna-beruházással a korábban keletkezett és összegyűlt belvizek biztonságosabb elvezetése valósult meg. Az időben elvezetett belvízzel mérsékelhető és megelőzhető a település talajvízszintjének ingadozása (túlzott megemelkedése), ami a település természetes és épített környezetére is kedvezően hat, az épületállomány felázása is jelentősen mérsékelhető.

A lakosság aktív szemléletformálására is sor került.

A fejlesztés során megvalósult vízelvezető csatorna hossza összesen 536 méter hosszúságú.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.10.31.

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00044 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Földeákon

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Földeákon

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00044

Szerződött támogatás összege: 104 062 553 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja 100%-ban Földeák Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, ezen belül az épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése. Az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, továbbá a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tételét, használatának ösztönzését, népszerűsítését, mely a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett a hosszú távú fenntartható működést szolgálja.
Az összetett beruházás keretében 3 épület kerül korszerűsítésre.
A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Szent László téri Telephely épületének homlokzatai hőszigetelésre kerülnek körben, míg a födém ásványgyapot hőszigetelést fog kapni. Az iskola fűtésének korszerűsítésére is sor kerül, valamint a kedvező tájolású tetőfelületen napelem rendszer is felszerelésre kerül majd.

A Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyságot célzó felújítása során sor kerül a homlokzati hőszigetelésre, illetve korszerűsítésre kerül a fűtés is. A homlokzati vályogfalra EPS, a téglafalra EPS, a födémre ásványgyapot hőszigetelés kerül. A lábazatra XPS, a felette levő felületekre EPS hőszigetelő anyag kerül ragasztva, mechanikai rögzítéssel, nemesvakolattal. A lábazat szintén gyöngykavics vakolattal készül. Az épület fűtésének korszerűsítése is megvalósul új radiátorok beszerelésével.

A sportpálya öltöző fejlesztése során sor kerül a homlokzati hőszigetelésre, illetve korszerűsítésre kerül a fűtés is. Az épületen napelemes rendszer kerül kiépítésre. A homlokzati falakra EPS, a födémre ásványgyapot hőszigetelés kerül. A kedvező tájolású tetőn napelemes rendszer kerül telepítésre.

Az épületek projektarányos akadálymentesítésére is sor kerül.
A projekt keretein belül, az energetikai korszerűsítés vonatkozásában képzés megtartására is sor kerül.

A projekt eredményeként az épületek energetikai minősítési osztálya jelentősen javul, CC korszerű, illetve DD korszerűt megközelítő minősítésűvé válnak. Az épületeknél a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség nő, a primer energiafelhasználás és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökken. A fejlesztés a környezetvédelmi szempontok mellett, a hosszútávon fenntartható gazdaságos intézményi működést is elősegíti.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.10.31.

TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00012 - Földeák Községi Önkormányzat

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00012

Szerződött támogatás összege: 29,646 millió  Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül működő védőnői szolgálat és ugyanabban az épületben található fogorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése valósul meg.

Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak helyt adó helyiségek/épületek felújítása (beleértve az épületgépészetet) valósul meg.

Meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése történik.

Az épület összes homlokzata eps hőszigetelést kap, a lábazat a nedvességnek ellenálló xps hőszigeteléssel fog készülni. Az összes külső fa nyílászáró kicserélésre kerül, korszerű, fehér, műanyag jó hőszigetelő nyílászáróra. A fa redőnytokok is cserére kerülnek, műanyagra. Az ereszcsatornák szintén cserére kerülnek az összes homlokzaton. A födém ásványgyapot hőszigetelést kap. Az épületben fűtéskorszerűsítésre kerül sor. Kerékpártároló és babakocsi tároló kialakítása tervezett. A projektarányos akadálymentesítés a TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00017 projekt során fog megvalósulni.

A működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszerek, gépek, egyéb eszközök beszerzése valósul meg a védőnői tanácsadás biztosításához.

Védőnői körzetenként 1-1 db, mindösszesen 2 db kerékpár beszerzésére kerül sor az egészségügyi alapszolgáltatások ellátásához az intézmény ellátási területén a védőnői szolgálat részére.

A fejlesztés eredményeként az egészségügyi alapellátások infrastrukturális feltételei javulnak, az épület akadálymentes megközelítése biztosított lesz. A fejlesztés hozzájárul a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedéséhez, a megelőzéshez, a korai felismeréshez, a korai fejlesztéshez, az egészséges fejlődéshez, az életminőség javításához és a munkaképesség mielőbbi visszaállításához, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködéshez, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javításához.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

2020.december 31.

TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00017 - Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00017

Szerződött támogatás összege: 38,174 millió  Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt során a 6922 Földeák, Zárda u. 2. (9 hrsz.) szám alatti Idősek klubja fejlesztése történik, mely épület az idősek nappali ellátásának, a házi segítségnyújtásnak és az étkeztetés szociális alapszolgáltatásoknak biztosít megfelelő telephelyet. Emellett a Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül működő, a 6922 Földeák, Szent László tér 8. (1216 hrsz.) alatti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése valósul meg, mely épület helyet biztosít a védőnői szolgálatnak, fogorvosnak és a fizioterápiának, utóbbi alapellátások fejlesztésére jelen projekt során nem kerül sor.

A család- és gyermekjóléti szolgálat épületének összes homlokzata eps hőszigetelést kap, a lábazat a nedvességnek ellenálló xps hőszigeteléssel fog készülni. Az összes külső fa nyílászáró kicserélésre kerül, korszerű, fehér, műanyag jó hőszigetelő nyílászáróra. A fa redőnytokok is cserére kerülnek, műanyagra. Az ereszcsatornák szintén cserére kerülnek az összes homlokzaton. A födém ásványgyapot hőszigetelést kap. Az épületben a projektarányos
akadálymentesítés fog megvalósulni.

Az idősek nappali ellátást biztosító L alakú épület udvari szárnyrész nyeregtetős részén a héjazat kicserélésre kerül az utcai szárny cserép-fedésével azonos anyaggal. Az itt található összes nyílászáró kibontását követően
korszerű, jó hőszigetelő értékű fehér műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. A belső párkányok műanyagból, a külsők horganyzott lemezből készülnek. Az épület összes homlokzata eps hőszigetelést kap, a
lábazat xps hőszigetelő anyaggal kerül kialakításra. A födém az egész épületben ásványgyapottal kerül hőszigetelésre. Az épületben projektarányos akadálymentesítés fog megvalósulni.

Eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése történik, amelyek megfelelnek az igénybevevők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának, és a fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatás,
gyermekjóléti alapellátás nyújtásához szükségesek.
Mindösszesen 4 db kerékpár beszerzése is megvalósul a szociális alapszolgáltatások ellátásához az intézmény ellátási területén.
A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

2020.december 31.

Kültéri sporteszközök beszerzése

Kültéri sporteszközök beszerzése

A Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

A pályázati felhívás neve, kódszáma:VP6-19.2.1.-84-5-17 kódszámú

„A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” című felhívás

A projekt címe, azonosító száma: „Kültéri sporteszközök beszerzése” 1953992183 azonosító számú projekt

A szerződött támogatás összege: 1.000.679.-Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A földeáki sportpark eszközellátottságának fejlesztése, a lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása céljából nagyon fontos, a fejlesztéssel a fitneszgépek nagymértékben fejlesztik a mozgáskoordinációt, így az életkornak megfelelően van lehetőség a sportolásra és a szabadidő eltöltésére.
A projekt befejező időpontja: 2019. október 31.

A földeáki lakosok egészségi állapotának javítása

A kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

A pályázati felhívás neve: A lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása

A pályázati felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-84-2-17

A projekt címe: A földeáki lakosok egészségi állapotának javítása

A projekt azonosító száma: 1953990242

Szerződött támogatás összege: 4.313.168,- FT

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A Projekt keretében az egészségügyi szolgáltatást nyújtó közintézmények eszközparkjának fejlesztése valósult meg, mely által a lakosság életminősége javul.
Földeák településszerkezete elöregedő, ezért szükséges az egészségmegőrzés, a gyógyító- és egészségügyi tevékenységek magas színvonalú helyben történő biztosítása. A közintézményeink eszközparkjának jelenlegi állapota szükségessé tette a fejlesztést. Az I. és II. háziorvosi körzetben, a fogorvosi rendelőben, a helyi gyógyszertárban, a fizioterápiás ellátásban a fejlesztés útján új eszközök kerültek beszerzésre, mely által a betegellátás fejlődik.
A projekt befejezési dátuma: 2019.09.30.

Biztonságosabb közösségek határokon átnyúló térségben katasztrófavédelem javításával

„ Biztonságosabb közösségek határokon átnyúló térségben katasztrófavédelem javításával”

A projekt keretében a pályázat fő részeként határon átnyúló együttműködés keretében a romániai Valkany községgel tűzoltóautó beszerzésére került sor.

A tűzoltóautó beszerzése biztosítja a biztonságosabb közösségi életet. Az iskolások részére tűz-és katasztrófavédelmi előadások megtartására is sor kerül.

Valkany és Földeák községek önkéntes tűzoltói pedig közös rendezvényen sajátítják el egymás tapasztalatait mely a közösség védelmét szolgálják.

Rendezvényeken az ott élő közösség bevonására is sor kerül.

Földeák természeti és kulturális értékeinek megismertetése interaktív eszközök segítségével

A kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

A pályázati felhívás neve: Települési szintű kulturális vonzerőre
alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések

A pályázati felhívás kódszáma: VP6 -19.2.1.-84-9-17

A projekt címe: Földeák természeti és kulturális
értékeinek megismertetése interaktív eszközök segítségével

A projekt azonosító száma:  1937234706

Szerződött támogatás összege: 4.999.980,- FT

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Játékos feladatokkal ellátott
információs táblák, padok és fotókeret kihelyezése a település több pontján. A
projekthez kapcsolódó kerékpár beszerzés.

Kerékpáros túraútvonal állomásainak kiépítése, amelyen a település természeti és kulturális öröksége az állomáshelyekhez kötődően, családbarát funkcióval ellátott táblák és padok segítségével kerül bemutatásra. A táblákon az információs anyagok mellett, interaktív feladatok, érdekességek találhatók, melyek önálló, aktív ismeretszerzést tesznek lehetővé és általános információkat nyújtanak a településről. Fontosnak tartjuk a látogatók környezeti szemléletének formálását, mely az adott vidék jellemzőinek, valamint az értékmegőrzés módjának bemutatásán keresztül valósul meg. A tervezett útvonal a település egészét átkarolja és a beszerzett kerékpárokkal kényelmesen bejárható.

A projekt befejezési dátuma: 2020. június 29.