FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2021. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

Július — ülésszünet

Augusztus – ülésszünet

Szeptember 15.

1 ./ Zárt ülési előterjesztések

2.1 Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejů határozatok végrehajtásáról Előadó: polgármester 3J Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: polgármester

4J Tájékoztató Földeák község Önkormányzata 2021. évi költségvetése l. félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

5.1′ Előterjesztések

6./ Interpellációk, kérdések

7./ Egyebek

Október 27.

1 ./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3.1 Előterjesztések        

4./ Interpellációk, kérdések

5./ Egyebek

November 24.

1 ./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az elözö ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: polgármester 3./Beszámoló a Gyermekmosoly Óvoda munkájáról

Előadó: intézményvezetó 4./Tájékoztató a Návay Lajos Általános Iskola munkájáról

Előadó: intézményvezetó

5./ Előterjesztések          

6./ Interpellációk, kérdések

7.1 Egyebek

December 15.

1 ./ Zárt ülési előterjesztések

2.1 Polgármesteri tájékoztató az elözó ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejú határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

3.1 Rendelet-tervezet Földeák község Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Előterjesztések

5J Interpellációk, kérdések

6.1 Egyebek

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

Január 26.

Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése

1./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó: jegyző   

2./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi fenntartási költségeinek
elszámolása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

3./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi fenntartási költségeinek
meghatározása, a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
elfogadása

Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

4./ Önkormányzati társulások fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2015. évi
költségek megosztásának elszámolása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2016. évi
költségek megosztása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

6./ Egyebek


Január 27.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által biztosított támogatási összegek felhasználásáról

     Előadó: társadalmi szervezetek vezetői

4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló

Előadó: kuratóriumok elnökei

5./Előterjesztések

6./ Interpellációk, kérdések

7./ Egyebek

 

Február 09.

          Falugyűlés

 

Február 10.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról

     Előadó: polgármester 

bizottságok elnökei

4./ Tájékoztató a 2015. évi adóbevételek alakulásáról

Előadó: polgármester

5./ Földeák község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotása

KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTVE

Előadó: polgármester 

6./ Előterjesztések

7./ Interpellációk, kérdések

8./ Egyebek

 

Március 30.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

3./Előterjesztések

4./ Interpellációk, kérdések

5./ Egyebek

 

Április 27.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: polgármester 

4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó: rendőrkapitány

5./ Előterjesztések

6./ Interpellációk, kérdések

7./ Egyebek

 

Május 25.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző, FESZI vezetője

4./Előterjesztések

5./ Interpellációk, kérdések

6./ Egyebek

 

Június 29.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

3./ Előterjesztések

4./ Interpellációk, kérdések

5./ Egyebek

2014. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

Január 28.
Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése
1./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló
Előadó: jegyző
2./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi fenntartási költségeinek elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
3./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi fenntartási költségeinek
meghatározása, a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
4./ Önkormányzati társulások fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2013. évi
költségek megosztásának elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2014. évi
költségek megosztása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
6./ Egyebek

Január 29.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által
biztosított támogatási összegek felhasználásáról
Előadó: társadalmi szervezetek vezetői
4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló
Előadó: kuratóriumok elnökei
5./Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek

Február 05. Falugyűlés

Február 12.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztatót az utak helyreállításával kapcsolatosan
Előadó: Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser
4./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról
Előadó: polgármester
bizottságok elnökei
5./ Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: polgármester
6./ Földeák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
7./ Előterjesztések
8./ Interpellációk, kérdések
9./ Egyebek

Március 26.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek

Április 30.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: rendőrkapitány
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek

Május 28.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző, FESZI vezetője
4./Előterjesztések
5./ Interpellációk, kérdések
6./ Egyebek

Június 25.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek