Halad a csatornaépítés – A lakástakarék-pénztári megtakarítások felhasználása

Földeákon ütemesen halad a szennyvízcsatorna-beruházás, október végével közel 10.000 folyóméter csatorna épült meg. A munkálatokhoz kapcsolódóan a Makó és Térsége Víziközmű Társulat megkezdte a lakossági önrész biztosítására felhalmozott lakástakarék-pénztári megtakarítások lehívását.

 A lakatástakarék-pénztári szerződés szerint teljesített befizetések eredményeképpen az egyes számlákon – amennyiben nincs hátralék – a kamatokkal és a megtakarított összegre járó állami támogatással együtt összesen mintegy  180.000 Ft található. Ebből 130.000 Ft a gerincvezeték költségeit fedezi, ez az úgynevezett érdekeltségi hozzájárulás – ezt hívja le a Társulat az építés előrehaladása szerint. A további 50.000 Ft-ot az egyes ingatlanok tulajdonosai jogosultak felhasználni a gerincvezeték és az ingatlan közötti kapcsolatot megteremtő házi bekötés megvalósításához.

A Társulat az építés tervezett ütemezése szerint hívja le az érdekeltségi hozzájárulásokat. Erről minden LTP-tulajdonos levélben kap értesítést, s ekkortól válnak jogosulttá az ingatlantulajdonosok a maradványösszeg – a teljes megtakarításból az érdekeltségi hozzájárulás lehívása után fennmaradó rész – lehívására.

 A maradványösszeg felhasználásának azonban kötött szabályai vannak. Ha ezeket valaki nem tartja be, elveszítheti az állami támogatást. Fontos tudni, hogy e pénz LTP szerződés szerinti felhasználását (a házi bekötés kiépítéséhez kapcsolódóan) az ingatlantulajdonos nevére szóló ÁFÁ-s számlákkal kell igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, a maradványösszegre eső állami támogatást vissza kell fizetni. Más szavakkal: a 50.000 Ft-ból mintegy 15.000 Ft az állami támogatás, ez azonban csak akkor jár az ingatlantulajdonosnak, ha az említett módon igazolta a pénz felhasználását. A megfelelő számlák hiányában az állami támogatást vissza kell fizetni, s ha ez nem történik meg, úgy az adóhatóság jogosult azt ingatlantulajdonostól adó módjára behajtani azt.

 A maradványösszeg felhasználására előbb nyílik lehetősége az ingatlan tulajdonosának, mint ahogy a csatornaépítés elér az adott településrészre, vagyis a pénzt már felvehetik, de még nem tudnak rákötni a gerincvezetékre. Ezen összeg a házi bekötés költségét a kivitelezéstől függően nem teljes részben fedezi. Ezért érdemes félretenni a már felvett pénzt és várni addig, ameddig a gerincvezeték elér az ingatlanhoz, és elindul a próbaüzem. A Szennyvízcsatornázási Társulás értesítésétől számítva három hónap áll rendelkezésre a házi csatorna kivitelezésére és bekötésére. Ennek elmulasztása azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosának talajterhelési díjat kell fizetnie, ami a felhasznált ivóvíz árán felül 1200 Ft/m3.

 A kivitelezés előrehaladása a szennyviz.mako.hu honlapon, a projektbemutató fül alatt a település menüpontjára kattintva érhető el. A dokumentum kéthetente frissül, és az aktuális és a közeljövőben kezdődő munkákat tartalmazza.

 Bővebb naprakész információ:

 Projekt-aloldal: http://szennyviz.mako.hu

Elektronikus ügyfélszolgálat: hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 12 óra között

Telefon és fax: 06/62/20-9911

 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tisztelt földeáki lakosok!

A szennyvízrendszer kiépítésének technológiai sorrendje, sajnos megköveteli az utak többszöri felbontását és ideiglenes helyreállítását. Első lépésben a gerincvezetéket, illetve az ingatlanokhoz tartozó bekötő csonkot helyezik el. Ezután a megépített szakaszok víztartási próbáját végzik. A nem megfelelően víztartó szakaszokat újra felbontják, a probléma kiküszöbölése és a javítás érdekében. Csak a megfelelőnek minősített víztartással rendelkező részeken kezdik meg az aknatetők körüli betongallér kiöntését, melyhez ismételten szükséges az aknák környezetében az útburkolat felbontása. Végezetül a kapubejáróknál lévő műanyag tisztítónyílások kerülnek kibetonozására, majd egy acél fedlapot helyeznek rájuk.
Az esős, őszi idő, a kivitelezéssel érintett utak közlekedésbiztonságát rontja, ezért a közlekedés fokozott óvatosságot igényel.
Kérjük a tisztelt lakosság türelmét és együttműködését a munkálatok végzésének időtartama alatt.

Jelentős az előrehaladás a Makó és Térsége szennyvíz-beruházásban

A 2011-es év jelentős előrehaladást hozott a sok nehézséget megért szennyvízberuházásban. A makói rekonstrukciós munkák zömét a nyertes kivitelező 2011-ben elvégezte, Makó, Apátfalva és Magyarcsanád vonatko-zásában az új csatornarendszer kiépítésére a Társulás 2011. októberben írt alá szerződést 7,2 milliiárd Ft értékben,  mely szerint a munka 2012. márciusában megkezdődik… tovább>>

SIKERES GÉPBESZERZÉS

Sikerrel zárult a csatornahálózat tisztítására és a bővülő szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez szükséges gépek beszerzésére indított eljárás. E mellett ismételten megindult a Földeák, Maroslele és Kiszombor csatornázási munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés, amelyre 2012. január 31-éig tehetnek ajánlatot a vállalkozók… tovább>>

TÁJÉKOZTATÓ – A szennyvízcsatornázásra kiírt második közbeszerzési eljárásról Földeákot érintően

Makó és Térsége Szennyvíz csatornázási Társulás a tavalyi év folyamán valamennyi csatornázási munkára eredménytelen közbeszerzést folytatott le. Az eredménytelen eljárásokat követően 2011. márciusában került ismételten meghirdetésre a társulás három településének (Földeák, Kiszombor és Maroslele) csatornázási munkáira vonatkozó újabb közbeszerzési eljárás. A benyújtott pályázat alapján a Földeák településen elvégzendő munkákra 1.258.352.000,-Ft állt rendelkezésre. A 2011. májusi ajánlattételi határidőt követően a társulás szakértői elvégezték a szükséges hiánypótlásokat, majd kiértékelték a beérkezett ajánlatokat. Az ezek alapján kialakított döntési javaslat alapján a Földeák település csatornázására tett legalacsonyabb összegű ajánlat ellenértéke 1.464.321.777,-Ft volt, ami több mint 200 millió Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló, lakossági befizetéssel is lefedett önrészt. A Társulási Tanács így júliusban – tekintettel arra, hogy az ugyanazon eljárásban a másik két társtelepülésre tett ajánlat a becsült értéken belül maradt – arról döntött, hogy a Földeákra kiírt közbeszerzést eredménytelennek nyilvánítja és újabb közbeszerzési eljárás során igyekszik megfelelő ajánlatot kapni.

Ezt követően egy, az eljárásból kizárt ajánlattevő az egész közbeszerzés ellen – tehát az egyébként eredménytelen földeáki ellen is – jogorvoslattal élt. A Közbeszerzési döntőbizottság előtt folyó eljárás befejezéséig a Társulásnak nem áll módjában megindítani az ismételt közbeszerzést, az várhatóan így csak október hónapban kerülhet kiírásra.

Dr. Ortutay Miklós
projektmenedzser

TÁJÉKOZTATÓ

Nemsokára megkezdődnek a szennyvízcsatorna kiviteli munkái, amikor a lakosság által LTP szerződés keretében megtakarított, és a Társulatra engedményezett részt le kell hívnunk.

Arra kérjük a lakosságot, hogy az OTP által küldött kiutalási értesítő mellékleteként szereplő válaszlapot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben kölcsönt szeretne felvenni, azt az  OTP makói fiókjához juttassa el. Nagyon fontos, hogy amennyiben időközben tulajdonváltozás történt (öröklés, vétel, csere, ajándékozás stb.) úgy a Társulatnál személyesen szíveskedjenek megjelenni, hogy a tulajdonosváltozást be tudjuk jegyezni. A levelezési címváltozást is hasonlóképpen jelenteni kell. Kiutalási értesítőt csak azok az LTP szerződést kötött ingatlantulajdonosok kapnak, akik a hozzájárulást teljes mértékben megfizették.

                            Köszönettel:

Dr. Nagy Lajos s.k.
Makó és Térsége
Víziközmű Társulat
Intéző Bizottság Elnöke