Rendeletek

Földeák község Önkormányzatának hatályos rendeletei egységes szerkezetben.

1992. év:

15/1992.(XI.30.) az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

1996. év:

3/1996(II.26.) Földeák község címeréről és zászlajáról és használatának rendjéről

25/1996.(XII.23.) a „Földeákért” cím odaítélésének feltételeiről

1999. év:

14/1999.(XI.29.) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

2001. év:

18/2001.(XI.06.) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérletéről és elidegenítésükről

28/2001.(XII.18.) az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről

29/2001.(XII.18) az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő tandíjakról

2002. év:

15/2002.(IX.17.) a hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról

17/2002.(X.11.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2004. év:

9/2004.(IV.28.) a gyermekek védelméről

10/2004.(IV.29.) az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

12/2004.(IV.29.) a lakásépítés, vásárlás helyi támogatásáról szóló 7/1996./III.27./Ö.r., a 8/1997./III.24./Ö.r., valamint a 16/2000./X.2./KT rendelettel módosított 9/1992./V.15./Ö.r. rendeletek hatályon kívül helyezéséről

13/2004.(IV.29.) az állattartásról szóló 18/1996./IX.30./Ö.r. rendelet hatályon kívül helyezéséről

14/2004.(IV.29) a települési környezet védelméről szóló 13/1991./XI.22./Ö.r. rendelet hatályon kívül helyezéséről

25/2004. (XII.16.) a helyi építési szabályzatról

2005. év:

7/2005.(III.24.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

19/2005.(X.27.) a vásárokról és a piacokról szóló
25/2001./XII.18./KT rendelettel, 27/2002./XII.14./KT rendelettel, 25/2003./XII.16./KT rendelettel, a 30/2004./XII.16./ rendelettel, a 14/2005./VI.30/ rendelettel módosított 19/1996./IX.30./Ö.r. rendelet hatályon kívül helyezésére módosítására

2006. év:

5/2006.(III.30.) a luxusadóról

12/2006.(VI.29.) a temetőkről és a temetkezésről

21/2006.(IX.14.) a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 14/2009.(VIII.19.) rendelettel módosított rendelete

2008. év:

11/2008.(V.29.) a közterület használatáról és a közterület használati díjról

14/2008.(VII.24.) a pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

26/2008.(XII.18) a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő tandíjakról, valamint a tanulók sajátos helyzetéről

2009. év:

10/2009.(IV.30.) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról

16/2009.(X.29.) az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményről szóló 18/2005.(X.27.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

2010. év:

1/2010.(I.28.) a köztisztviselőknek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról

12/2010.(IX.09.) a HPV elleni védőoltás támogatásáról

2011. év:

6/2011.(IV.14.) Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12/2011.(XII.01.) a szociális ellátási formák szabályozásáról

14/2011.(XII.15.) az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről

15/2011.(XII.15.) a magánszemélyek kommunális adójáról

21/2011.(XII.15.) a házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali munkaidőn kívüli közreműködésének engedélyezéséről, a közreműködő anyakönyvvezető díjazásáról

2012. év:

6/2012.(III.29.) a Képviselő-testület egyes szociális hatásköreinek átruházásáról

8/2012.(III.29.) a helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításról

10/2012.(IV.26.) az egészségügyi alapellátások körzeteiről

11/2012.(IV.26.) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a módosítására kiadott 30/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

13/2012.(V.31.) az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

17/2012.(X.26.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról

20/2012.(XI.29.) a helyi iparűzési adóról

24/2012.(XII.21.) a természetben nyújtott tűzifa támogatásról

27/2012.(XII.21.) az ivóvíz-szolgáltatás alapdíjáról

2013. év:

1/2013.(II.21.) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

17/2013.(IX.13.) rendelet a közterület használatáról

2017. év:

3/2017.(lll.30.) a házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali munkaidőn kívüli közreműködésének engedélyezéséről, a közreműködő anyakönyvvezető díjazásáról

2018. év:

Földeák község Önk. 15-2018.(XI.29.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló 18-2001.(XI.06.) rendelet módosítása

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról    letölthető melléklet:(melléklet)

Földeák község Önk. 13-2018.(XI.9.) a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4-2015.(II.27.) rendelete módosítása

2019. év:

Földeák község Önk. 13-2019.(XI.28.) a magánszemélyek kommunális adójáról

Földeák község Önkormányzat 1-2019.(I.17.) a természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló 12-2018.(XI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Földeák község Önkormányzat 2-2019.(I.17.) a természetben nyújtott tűzifa támogatásról szóló 13-2017.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

3-2019.(II.14.) önk.rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

4-2019.(III.28.) önk.rendelet szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4-2015.(II.27.) önk.rendelet módosításáról

5-2019.(IV.) önk. rendelet a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4-2015.(II.27.) önk.rend. módosításáról

6-2019.(V.30.) önk. rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2-2018.(II.15) önk. rend. módosításáról

7-2019.(V.30.) önk. rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

8-2019.(V.30.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazd.szabályairól szóló 11-2021.(IV.26.) rend.mód.

9-2019.(IX.12.) önk. rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3-2019.(II.14.) önk.rend.módosításáról

10-2019.(X.31.) önk.rendelet Földeák Községi Önk.Képviselő-testületének – az önkormányzati képviselők, bizottsági elnök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról

11-2019.(XI.20.) önk. rendelet a természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról

12-2019.(XI.28.) önk.rendelet Földeák Községi Önk. Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

15-2019.(XII.19.) önk. rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről

16-2019.(XII.19.) önk. rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3-2019.(II.14.) önk. rend. módosításáról

Földeák község Önk. 11-2012.(IV.26.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben

2020. év:

2021. év:

2022. év:

2023. év: