FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

Január 26.

Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése

1./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó: jegyző   

2./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi fenntartási költségeinek
elszámolása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

3./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi fenntartási költségeinek
meghatározása, a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
elfogadása

Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

4./ Önkormányzati társulások fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2015. évi
költségek megosztásának elszámolása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2016. évi
költségek megosztása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

6./ Egyebek


Január 27.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által biztosított támogatási összegek felhasználásáról

     Előadó: társadalmi szervezetek vezetői

4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló

Előadó: kuratóriumok elnökei

5./Előterjesztések

6./ Interpellációk, kérdések

7./ Egyebek

 

Február 09.

          Falugyűlés

 

Február 10.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról

     Előadó: polgármester 

bizottságok elnökei

4./ Tájékoztató a 2015. évi adóbevételek alakulásáról

Előadó: polgármester

5./ Földeák község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotása

KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTVE

Előadó: polgármester 

6./ Előterjesztések

7./ Interpellációk, kérdések

8./ Egyebek

 

Március 30.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

3./Előterjesztések

4./ Interpellációk, kérdések

5./ Egyebek

 

Április 27.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: polgármester 

4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó: rendőrkapitány

5./ Előterjesztések

6./ Interpellációk, kérdések

7./ Egyebek

 

Május 25.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző, FESZI vezetője

4./Előterjesztések

5./ Interpellációk, kérdések

6./ Egyebek

 

Június 29.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

3./ Előterjesztések

4./ Interpellációk, kérdések

5./ Egyebek