2014. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

Január 28.
Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése
1./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló
Előadó: jegyző
2./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi fenntartási költségeinek elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
3./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi fenntartási költségeinek
meghatározása, a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
4./ Önkormányzati társulások fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2013. évi
költségek megosztásának elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2014. évi
költségek megosztása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
6./ Egyebek

Január 29.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által
biztosított támogatási összegek felhasználásáról
Előadó: társadalmi szervezetek vezetői
4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló
Előadó: kuratóriumok elnökei
5./Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek

Február 05. Falugyűlés

Február 12.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztatót az utak helyreállításával kapcsolatosan
Előadó: Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser
4./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról
Előadó: polgármester
bizottságok elnökei
5./ Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: polgármester
6./ Földeák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
7./ Előterjesztések
8./ Interpellációk, kérdések
9./ Egyebek

Március 26.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek

Április 30.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: rendőrkapitány
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek

Május 28.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző, FESZI vezetője
4./Előterjesztések
5./ Interpellációk, kérdések
6./ Egyebek

Június 25.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek