Önkormányzati hírek 2013. április

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. április 24. napján tartotta soros ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület zárt ülésen döntött a „Földeákért” cím adományozásáról.
Vass Imre polgármester megtartotta tájékoztatóját, mely alapján:
Március 28-án Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácskozás volt a Községháza
nagytermében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a
jelzőrendszer tagjainak beszámolójával, gyermekvédelmi munkájuk
ismertetésével.
Április 03-án Falunapi megbeszélés volt a Művelődési Házban.
Áprilisi 04-én a Szennyvízcsatornázás Társulási Tanács ülésén, az
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésén, valamint
a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén vett részt.
Április 05-én Leader Egyesület taggyűlésén jelent meg.
Április 06-án részt vett a Földeáki Általános Iskolásokért Közalapítványi bálon.
Április 08-án a Googwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. képviselőjével,
Bujdosó János régiós pályázati tanácsadóval tárgyalt.
Április 09-én a Hódix kft. (Biztosítási Broker) vezetőjével Földházi úrral tartott
megbeszélést, majd szennyvízkoordináción vett részt Makón.
Április 10-én részt vett az „Irodalom a konyhában” sorozat záró rendezvényén
Borbás Marcsi Gasztroangyal részvételével, majd Dr. Kallai Árpád a Csongrád
megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
főigazgatójának Fórumán a Művelődési Házban.
Április 11-én a 2014-2020 Megyei területfejlesztési koncepció Földeáki
mikrotérségi megbeszélésen vett részt Óföldeákon, melyen jelen volt még Dr.
Martonosi György, Hajnal Gábor és Győrbíró András.
Április 14-én a KLIK Makói tankerület Makói Általános iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola 15 éves jubileumi balett gáláján jelent meg a
Hagymaházban.
Április 17-én az Autópálya Mérnökséget ellátó vízvezeték nyomvonalának
(földutak) helyreállítására tett intézkedést a Víziközmű Kft. képviselőjével.
Április 18-án Mikrotérségi Fórumon vett részt Makón. A Makói Kistérség
Többcélú Társulása Informális ülése a Csongrád megyei területfejlesztési
koncepció egyeztetése és a Leader pályázati lehetőségek megbeszélése volt
a napirend.
Ezt követően a képviselő-testület beszámolót tárgyalt meg és rendeletet
alkotott az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának
zárszámadásáról. A független könyvvizsgálói jelentés alapján „az
egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az
Önkormányzat és intézményi 2012. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről
megbízható és valós képet ad.”.
Módosította a testület 2013. évi üléstervét, mely szerint a „Beszámoló a
település közbiztonság helyzetéről” szóló napirendet a május 29-i rendes
ülésen tárgyalja.
Felülvizsgálta Földeák község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletét.
Módosításra került az Önkormányzat vagyonáról szóló helyi rendelet.
Az ivóvíz-szolgáltatás alapdíjáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezte.
Megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló
éves Ellenőrzési Jelentést és az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést.
Megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját.
Megtárgyalta a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep vezetőjének kérelmét, és
az Ifjúsági Művésztelepen részt venni kívánó három földeáki tanuló költségeit –
15.400 Ft/fő – 46.200 Ft összeget a Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi
költségvetésében biztosítja.
Döntött arról, hogy fenntartja a támogatási igény benyújtását a
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatására.
Pályázat benyújtásáról határozott a belügyminiszter 8/2013. (III.29.)BM
rendeletében megfogalmazott önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztéshez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes
szabályaiban kiírt pályázati lehetőségre a Gyermekmosoly Óvoda
fejlesztésére, felújítására.
Teljes bekerülési összeg: 11.588.577 Ft
Támogatási összeg (90 %): 10.429.719 Ft
Önerő (10 %): 1.158.858 Ft
A képviselő-testület a 10 %-os önerőt az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében biztosítja, valamint az építési beruházás támogatási összeg
legalább 5 %-ának mértékéig (476.782 Ft) határozott időre
közfoglalkoztatottakat alkalmaz.

 

PDF Letöltése