Ünnepi testületi ülés 2013. május 18.

1
Falunapi ünnepi testületi ülés
2013. május 18.
A XVIII. Földeáki falunapokat Vass Imre polgármester nyitotta meg, ezt
követően Weszely Tamás Makói Járási Hivatal vezetője köszöntötte
megjelenteket.
Földeákért cím átadása
Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81/2013. (IV.24.)
számú határozatával – a népviselet megőrzése a néptánc és a népzene
terén a közössé érdekében kiejtett folyamatos munkájáért – Földeákért
címet adományozott Hajnal Jánosné (Földeák, Somogyi B. u. 5.) részére.
A címmel külön erre az alkalomra készített díszoklevél és emlékplakett járt.
Hajnal Jánosné Szabó Viktória Makón született. Szüleivel, Földeákon élt, akik
egyszerű, gazdálkodó emberek voltak.
Általános iskolai tanulmányait követően a makói József Attila Ipari
Szakmunkás Képző Intézetben kitanulta a női szabó mesterséget.
Szakmai tanára Nacsa Imre női-férfi szabó mester volt, aki a szabászati
mesterfogásokra tanította, mint szakoktató.
A női szabó mestere pedig Orosz Istvánné Bakacsi Matild gyakorlati
oktatóként képezte a női ruha szabás-varrás tudományára.
1971-ben eredményes szakmunkás vizsgát tett. 1972-ben működési
engedélyt kért és kapott itt Földeákon, mint női szabó, és megrendeléseket
teljesített a hölgyek megelégedésére.
2
1980-tól a makói Redőnygyár dolgozója lett 1992-ig, a gyár megszűnéséig.
Időközben cukorbetegséget diagnosztizáltak szervezetében. Betegsége
súlyosbodott, rokkant nyugdíjas lett, de szakmáját nem adta fel.
A néptánc oktatás elindulásával folyamatosan figyelemmel kísérte annak
fejlődését és önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalta a földeáki
néptánccsoport fellépő ruháinak elkészítését.
Először 2007-ben a Szárazér Néptáncegyüttes haladó néptánccsoportja
részére 8 öltözet bordó székely leányruhát, valamint 8 fiú csizmanadrágot
készített. Azóta folyamatosan, jelenleg is az ő keze alól kikerülő fellépő
ruhákban csodálhatjuk a földeáki fiatal néptáncosok produkcióit. Varrt már
kékfestő, valamint mezőségi fellépő ruhákat is.
A Gyermekmosoly Óvoda óvodásai részére jelmezeket, szakács sapkákat,
kötényeket készített.
Jó kapcsolatot ápol a község civilszervezeteivel. Cukorbetegsége folytán
1997. novemberében településünkön megszervezte a Cukorbeteg Klubot, s
azóta folyamatosan az ebben a betegségben szenvedők egészségjavítása
érdekében tevékenykedik.
Sokat tett, illetve tesz községünk társadalmi közéletéért. Rendezvényeket,
előadásokat, szűrővizsgálatokat szervez.
Szervező, segítő és támogató tevékenységének köszönhetően községünk jó
hírnevét öregbíti.
Munkássága, önzetlen segíteni akarása, emberi magatartása példaképül
szolgál mindenki számára.
Földeáki Torna Club köszöntése
A Földeáki Torna Club 1913. június 5-én 19 fővel alakult meg.
A klub elnökének: Vízhányó Imrét, titkárnak: Horváth Lászlót, pénztárosnak:
Szakács Mihályt, jegyzőnek: Kellner Gézát választották.
A megalakulás után jelentősebb esemény az 1921-es évben történt. Ekkor az
elnök Mátyás Béla plébános, alelnök Dehény Lajos tanár úr, titkár Vízhányó
Ferenc, pénztáros Szakács Mihály.
Az első mérkőzésre, amely lejegyzésre került, 1921. június 3-án, Földeákon
került sor a Hódmezővásárhelyi MTE ellen. Sajnos a vendégcsapat győzött
3:2-re. A Földeákiak góljait: Ménesi Ferencz és Sípos József szerezték. A
következő mérkőzésen Békéssámson ellen megszületett az első győzelem,
miután 4:1-re győzött Földeák. Ebben az évben 12 mérkőzésre került sor,
melyen 5 győzelem mellett 7 verség született. Ezeken a mérkőzéseken 23 gólt
rúgott és ugyanannyit kapott a csapat.
Abban az időben minden évben be kellett jelenteni a Belügyminiszternek a
sportegyesületek működését. Az egyesület könyvében a következő
bejegyzést találjuk „A Földeáki T. C. alapszabályait a magyar királyi
Belügyminiszter úr által 1929. június 2. án 201.961/1928-VIII. szám hagyattak
jóvá.” A következő bajnokságban, már szövetség által rendezett
bajnokságban szerepelt a csapat.
3
Az 1929/1930-as bajnoki év Dél-magyarországi Labdarúgó Szövetség, II.
osztály, Szegedi alosztály – Déli csoportban a 7. helyet szerezték meg.
Ügyvezető elnök: Ménesi György A csapat tagjai: Bugyi Imre, Bugyi Dezső,
Antal Lajos, Ratkay Lajos, Pásztor István, Ménesi József, Ménesi Ferenc, Zavira
Gyula, Molnár Dezső, Szabó József, Bajusz György, Hajnal József, Bárdi István
voltak.
A csapat 1934-ben zászlót kapott, melyet mint „zászló anya” Návay Aranka
avatott fel, s a templomban felszentelték.
A következő hivatalos bajnoki szereplés a háború után jelenik meg. Innen
kezdve általában a megyei II. osztályban szerepelt a csapat. A
mérkőzéseket mindig nagy számban látogatták a szurkolók. Vidékre is
követték őket teherautókon és biciklivel is. Az 1946-ban alakult csapat
játékosai: Horváth László, Bajusz György Neparáczki József Horváth Béla,
Gallyas István, Bugyi György, Orosz János, Orosz Sándor, Szalma Mihály,
Vajka Mihály, Kecskeméti Gyula, Vetró János, Vízhányó János, Csernus Imre,
Sándor József, Takács Árpád, Németh László, Gardi István, Bárdi István volt.
1954-től újabb sikeres csapatok öregbítették a község jóhírnevét.
Jelenleg a megyei III. osztályú bajnokságban 2. feljutóhelyen áll a csapat. A
felnőtt csapaton kívül az ifjúsági korosztálynak is bajnoki rendszerben
biztosítanak játéklehetőséget. Az utánpótlás nevelés fontossága érdekében
a makói Maros-menti UFC-vel együttműködési keretek között biztosítják a 12-
14 évesek sportolási, bajnokságban történő szereplésének lehetőségét.
Jelenleg mindkét utánpótlás csapatunk a 3. helyen áll a bajnokságban.
Ebben a bajnoki szezonban a három korcsoportban 65-70 játékos mozoghat
edzéseken és mérkőzéseken.
A Földeáki Torna Klubot száz éves fennállása elismeréseként Földeák község
Önkormányzata tárgyjutalomban és oklevélben részesítette.
Szabó Sára és Szabó Hanna köszöntése
Szabó Hanna a Návay Lajos Általános Iskola 4. osztályos tanulója, valamint Szabó
Sára a makói József Attila Gimnázium 10. osztályos tanulója tehetségüknek és
szorgalmuknak köszönhetően – a makói Magán Zene és Művészeti Iskola
növedékeiként – kiemelkedő hangszeres teljesítményt nyújtottak fuvolán.
Szabó Hanna a Szabadkai nemzetközi versenyen az I. korcsoportban I. helyezést,
a Művészeti Iskolák Fúvós Hangszeres Növendékeinek Versenyén Csengelén a II.
korcsoportban szintén I. helyezést ért el ebben az évben.
Szabó Hannát kimagasló fuvolán elért teljesítményéért Földeák Község
Önkormányzata oklevélben részesítette.
Szabó Sára 2011-től folyamatosan részt vesz megyei, területi, országos, valamint
nemzetközi versenyeken.
4
Makón 2011-ben megrendezésre került Csongrád Megyei Fuvolaversenyen I.
helyezést ért el.
A Csongrád Megyei Kistelepülések Művészeti Iskoláinak Hangszeres versenyén
2011-ben Csengelén szintén I. helyezett lett.
Szegeden 2012-ben megrendezésre került VII. Országos Jeney Zoltán
Fuvolaverseny területi válogatóján III. helyezést ért el.
A Szabadkai Nemzetközi versenyen a III. korcsoportban II. helyezést ért el 2012-
ben és 2013-ban, valamint a Művészeti Iskolák Fúvós Hangszeres Növendékeinek
Versenyén Csengelén a IV. korcsoportban I. helyezett lett ebben az évben.
Szabó Sárát kimagasló fuvolán elért teljesítményéért Földeák Község
Önkormányzata oklevélben részesítette.
Ezt követően Szabó Hanna és Szabó Sára előadásában versenyükön elhangzott:
Mozart: Varázsfuvola című operájából Papageno áriáját adták elő.
Zsarkó Dániel Péter köszöntése
A sportban mindig kiemelt figyelmet és nagy érdeklődést kapnak a nemzetközi és
világversenyek.
A hódmezővásárhelyi ITF Taekwon-do Klub versenyzője a Földeákon élő Zsarkó
Dániel Péter 2012. májusában részt vett a Szegeden megrendezett kick-box
Világkupán, ahol őt legyőző ellenfelekre nem talált, így világkupa győztesként a
dobogó legfelső fokára állhatott. Ugyanebben az évben júniusban, Nagyváradon a
Nemzetközi Nyílt Román ITF Teakwon-do Bajnokságon, szeptemberben
Esztergomban a Kick Box Kick-Light és Light-Contact Országos Bajnokságon,
valamint októberben Budapesten az ITF Taekwon-do Nemzetközi Sasok Kupán is
első helyezett lett.
Ebben az évben a Besztercebányán februárban megrendezésre került Slovak
Open Nemzetközi Kick-Box Bajnokság első helyezettje, márciusban Hatvanban az
ITF Teakwon-do Magyar Bajnokságban az egyéni küzdelemben első helyezett,
csapat küzdelemben harmadik helyezett lett. Áprilisban Szigetszentmiklóson a
Kikc-Box light-contact Országos Bajnokság I. fordulóján első helyezést ért el.
Zsarkó Dániel Pétert kimagasló teljesítménye elismeréseként Földeák község
Önkormányzata elismerésben részesítette.
A kitüntetetteket és a díjazottakat ünnepi műsor köszöntötte.
Közreműködött Hegyes Nándor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, a
Zeneakadémia kihelyezett debreceni tagozata zeneművészeti szakos hallgatója
hegedűn.
Előadásában elhangzott: Johann Sebastian Bach: G- moll szólószonátájából az
Adagio és Fúga tételek.

 

PDF Letöltése

Önkormányzati hírek 2013. április

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. április 24. napján tartotta soros ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület zárt ülésen döntött a „Földeákért” cím adományozásáról.
Vass Imre polgármester megtartotta tájékoztatóját, mely alapján:
Március 28-án Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácskozás volt a Községháza
nagytermében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a
jelzőrendszer tagjainak beszámolójával, gyermekvédelmi munkájuk
ismertetésével.
Április 03-án Falunapi megbeszélés volt a Művelődési Házban.
Áprilisi 04-én a Szennyvízcsatornázás Társulási Tanács ülésén, az
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésén, valamint
a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén vett részt.
Április 05-én Leader Egyesület taggyűlésén jelent meg.
Április 06-án részt vett a Földeáki Általános Iskolásokért Közalapítványi bálon.
Április 08-án a Googwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. képviselőjével,
Bujdosó János régiós pályázati tanácsadóval tárgyalt.
Április 09-én a Hódix kft. (Biztosítási Broker) vezetőjével Földházi úrral tartott
megbeszélést, majd szennyvízkoordináción vett részt Makón.
Április 10-én részt vett az „Irodalom a konyhában” sorozat záró rendezvényén
Borbás Marcsi Gasztroangyal részvételével, majd Dr. Kallai Árpád a Csongrád
megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
főigazgatójának Fórumán a Művelődési Házban.
Április 11-én a 2014-2020 Megyei területfejlesztési koncepció Földeáki
mikrotérségi megbeszélésen vett részt Óföldeákon, melyen jelen volt még Dr.
Martonosi György, Hajnal Gábor és Győrbíró András.
Április 14-én a KLIK Makói tankerület Makói Általános iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola 15 éves jubileumi balett gáláján jelent meg a
Hagymaházban.
Április 17-én az Autópálya Mérnökséget ellátó vízvezeték nyomvonalának
(földutak) helyreállítására tett intézkedést a Víziközmű Kft. képviselőjével.
Április 18-án Mikrotérségi Fórumon vett részt Makón. A Makói Kistérség
Többcélú Társulása Informális ülése a Csongrád megyei területfejlesztési
koncepció egyeztetése és a Leader pályázati lehetőségek megbeszélése volt
a napirend.
Ezt követően a képviselő-testület beszámolót tárgyalt meg és rendeletet
alkotott az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának
zárszámadásáról. A független könyvvizsgálói jelentés alapján „az
egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az
Önkormányzat és intézményi 2012. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről
megbízható és valós képet ad.”.
Módosította a testület 2013. évi üléstervét, mely szerint a „Beszámoló a
település közbiztonság helyzetéről” szóló napirendet a május 29-i rendes
ülésen tárgyalja.
Felülvizsgálta Földeák község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletét.
Módosításra került az Önkormányzat vagyonáról szóló helyi rendelet.
Az ivóvíz-szolgáltatás alapdíjáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezte.
Megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló
éves Ellenőrzési Jelentést és az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést.
Megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját.
Megtárgyalta a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep vezetőjének kérelmét, és
az Ifjúsági Művésztelepen részt venni kívánó három földeáki tanuló költségeit –
15.400 Ft/fő – 46.200 Ft összeget a Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi
költségvetésében biztosítja.
Döntött arról, hogy fenntartja a támogatási igény benyújtását a
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatására.
Pályázat benyújtásáról határozott a belügyminiszter 8/2013. (III.29.)BM
rendeletében megfogalmazott önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztéshez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes
szabályaiban kiírt pályázati lehetőségre a Gyermekmosoly Óvoda
fejlesztésére, felújítására.
Teljes bekerülési összeg: 11.588.577 Ft
Támogatási összeg (90 %): 10.429.719 Ft
Önerő (10 %): 1.158.858 Ft
A képviselő-testület a 10 %-os önerőt az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében biztosítja, valamint az építési beruházás támogatási összeg
legalább 5 %-ának mértékéig (476.782 Ft) határozott időre
közfoglalkoztatottakat alkalmaz.

 

PDF Letöltése

Önkormányzati hírek 2013. március

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. március 27. napján tartotta soros ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
Ř Vass Imre polgármester megtartotta tájékoztatóját, mely alapján
– Február 25-én Intézményvezetői megbeszélést tartott;
– Február 26-án szennyvíz-koordináción vett részt;
– Február 27-én mikrotérségi polgármesteri megbeszélésen vett részt, ahol szó
volt a Hagymatikum által a Makó térségi lakosság részére is nyújtandó
kedvezményekről, valamint Dr. Kallai Árpád kórházigazgató
tájékoztatójáról, melyet a térségi háziorvosok részére tartott;
– Február 28-án a Falunapok szervezése kapcsán megbeszélést folytatott
Somogyi Tiborral és Búzásné Vízi Judit intézményvezetővel;
Rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására került sor, melyen a 2013. évi
költségvetés tárgyalására, elfogadására került sor.
– Március 04-én Intézményvezetői megbeszélést tartott.
– Március 05-én Gulyás Andrással és Varga Zoltánnal az Ivóvízminőség-javító
program hálózat rekonstrukció részének tartalmi egyeztetése történt meg;
– Március 06-án a KLIK Makói Tankerület vezetőjével, munkatársaival
folytatott megbeszélést az elmúlt két hónap tapasztalatairól;
– Március 07-én Polgármesteri Fórumon vett részt Apátfalván:
– Hagymatikum képviselőjének tájékoztatóját hallgatta meg a térségi
kedvezményekről
– Mágori Józsefné országgyűlési képviselő asszony tájékoztatója hangzott
el a 2013. évi önkormányzati költségvetés leendő változásairól,
feladatfinanszírozásról;
– Március 08-án a Falunapok szervezése keretében megbeszélést folytatott a
Jóétvágyat Kft. vezetőjével, melyen részt vett Búzásné Vízi Judit
intézményvezető is;
– Március 09-én a Mobil F.F.E által szervezett szemétgyűjtésen vett részt a
település belterületén. Köszönet illeti a szervezőket és a résztvevőket (kb. 15
fő);
Március 12-én Szennyvíz-koordináción, ezt követően egészségügyi- és attitűd
fejlesztés Makó és Lugos térségében projektnyitó rendezvényen vett részt a
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó,
Makó kórházban;
Március 13-án részt vett a Helyi Védelmi Bizottság ülésén a Makói
Tűzoltóságnál, ahol a
– HVB ideiglenes SZMSZ módosítása
– HVB éves feladat- és munkaterve
– HVB munkaszerveinek ügyrendje került elfogadásra, valamint
– ATIVIZIG tájékoztatót hallgatott meg.
– Március 14-én az Ivóvízminőség-javító Társulás ülésére, valamint a
Szennyvíztársulás ülésére került sor.
Nemzeti ünnep megünneplésére került sor a KLIK Makói tankerület Földeáki
Návay Lajos Általános Iskola 7. osztályos diákjainak műsorával. Köszönet a
színvonalas műsorért a felkészítő tanároknak és a diákoknak.
– Március 20-án a TÖOSZ által szervezett Csongrád megyei polgármesteri
fórumon vett részt, ahol
– Tájékoztató hangzott el a közigazgatás átalakulási helyzetéről, járási
közigazgatási rendszerben;
– Tájékoztató az önkormányzatok lehetőségeiről a közfoglalkoztatási
programban;
– A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényből adódó
aktuális feladatokról;
– Március 21-én a Csongrád Megyei Tűzoltószövetség fórumára került sor,
melyen a helyi önkormányzatok és a települési tűzoltó egyesületek
kapcsolatáról, egyesületek finanszírozási lehetőségei 2013-ban esett szó;
Helyszín: Balástya
Részt vett még: Varga Zoltán a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
– Március 23-án a Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör által szervezett találkozó
megtartására került sor a Művelődési Házban, ahol 13 együttes, népdalkör lépett
fel.
Ezt követően a Gyermekmosoly Óvoda Pedagógiai Programja, Szervezeti és
Működési Szabályzata, Házirendje került megtárgyalásra, illetve elfogadásra.
Módosításra került a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
rendelet, mely módosítás értelmében a nappali ellátásért fizetendő intézményi
térítési díj mértéke földeáki és óföldeáki ellátottak részére:
a) Nappali ellátás (bent tartózkodás)
0,-Ft/nap
b) Nappali ellátás étkeztetés
igénybevételével
590 Ft/fő/nap
c) vacsora 230 Ft/fő/nap
Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Földeákon:
a) Étkeztetés (ebéd)
590
Ft/fő/nap
b) vacsora
230
Ft/fő/nap
c) Étel házhoz szállítása 40 Ft/adag
Házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Földeákon és
Óföldeákon:
a) Házi segítségnyújtás 130 Ft/óra
b) Házi segítségnyújtás azon személy
esetén, akinek az Szt. 116. § -a
figyelembevételével meghatározott
jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át
90
Ft/óra
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1.
napján lépett hatályba, 2013. január 1. napjától az iskolák állami fenntartásba
kerültek, ezért a tanköteles korú gyermekek első évfolyamba történő
felvételéről, beíratásáról nem dönthet a képviselő-testület. Az óvodák
tekintetében az önkormányzatok látják el a fenntartói és működtetői feladatokat
egyaránt. A testület hatályon kívül helyezte a nevelés-oktatással kapcsolatos
hatáskörök átruházásáról rendeletét, így az óvodába történő jelentkezés
módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
felvételének időpontjáról, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról a jövőben a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület hozzájárult 12 fő regisztrált álláskereső, valamint
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási
jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek
megvalósításához, mindösszesen 14.921.580.-Ft, azaz Tizennégymillió
Kilencszázhuszonegyezer ötszáznyolcvan forint összegű vissza nem térítendő
céltámogatás felhasználásához.
Hozzájárult továbbá 105 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony
keretében történő foglalkoztatásához a 30% -os saját erő biztosításával.
Döntött a 2013. évi közbeszerzési tervről. A költségvetés áttekintése alapján a
képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél 2013. évre
közbeszerzési eljárás lefolytatásával nem számol.
A Képviselő-testülete megtárgyalta Földeák község Helyi Építési
Szabályzatának, Településrendezési Tervének és Hosszútávú Fejlesztési
Koncepciójának felülvizsgálatának elkészítését végző vállalkozó megbízásáról
szóló előterjesztést. A településrendezési eszközök felülvizsgálatának első
részében foglalt előzetes tájékoztatási szakasz, valamint a hatályos
településrendezési eszközök digitális feldolgozásával a T.T.T. Városépítő
Település-, Magas-, és Mélyépítés Tervező Bt.-t(6726 Szeged, Marostői u.
35/A) bízta meg 1.219.200-Ft bruttó összegért. Felhatalmazta a polgármestert a
vállalkozói szerződés aláírására és a további szükséges intézkedés megtételére.
Megtárgyalta a Návay Lajos Diáksport Egyesület 50.000 Ft támogatási
összegre irányuló kérelmét. A testület a „Futás a múltba„ tömegfutó versenyhez
50.000 Ft összegben egyedi emblémázott póló vásárlásával hozzájárult.

 

PDF Letöltése

Önkormányzati hírek 2013. január

A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:
Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett pályázatokat tárgyalta meg. A
testület 10 felsőfokú hallgatót részesített 10 hónapon keresztül „A” típusú,
illetve 1 felsőfokú hallgatót 3X10 havi „B” típusú, havi 3.000 Ft/fő összegű
ösztöndíjban.
A polgármesteri tájékoztató elfogadását követően a testület rendeletet
alkotott az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti
viteléről.
Közmeghallgatás keretében megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi adóbevételek
alakulásáról szóló tájékoztatót.
Ezt követően az önkormányzat módosította a Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi
költségvetését, majd módosította az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló rendeletét.
Rendeletet alkotott a természetben nyújtott tűzifa támogatásról. Az
önkormányzat a Belügyminisztérium pályázatán 23 erdei m3 tűzifát nyert.
A rendelet célja, hogy szabályozott keretek között a szociálisan rászorult
személyek részére tűzifához való hozzájutás biztosítsa a téli időszakban.
Földeák község Önkormányzata természetben nyújtott szociális ellátásként
tűzifát biztosít annak a szociálisan rászorult személyeknek, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegét jelenleg 28.500 Ft -, egyedül élő személy
esetén a 200 %-át (57.000 Ft).
A támogatás mértéke legfeljebb 8 q tűzifa, egyszeri alkalommal.
Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet Földeák község Körjegyzőségi
Hivatalában (6922 Földeák, Szent László tér 1.) kell előterjeszteni, a külön erre
rendszeresített formanyomtatványon.(A kérelem letölthető az önkormányzat
honlapjáról, illetve szemmélyesen a hivatalban Rakonczai Erika szociális
ügyintézőtől lehet beszerezni).
Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.
A kérelmet 2013.január 15. napjától – 2013. január 30. napjáig
lehet benyújtani.
A támogatással kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a szociális bizottságra
ruházta át.
A Földeák Község Önkormányzat Makó-Térségi Víziközmű Kft-ben lévő 1020
EFt összegű törzstőkéjét – 1.140 EFt-tal az eredménytartalék terhére – megemelte
2160 EFt összegű törzstőkére 2012. december 01. napjától. Ennek átvezetése az
önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben megtörtént.
A testület tudomásul vette Óföldeák község Képviselő-testületének azon
szándékát, hogy közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Földeák
község Önkormányzatának képviselő-testületével – Földeák székhellyel- 2013.
március 1. napjával.
Elfogadásra került a testüelt 2013. I. félévi ülésterve, mely a következőképpen
alakul:
FÖLDEÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE
Január 30.
Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése
1./ A Körjegyzőségi Hivatal munkájáról beszámoló
Előadó: körjegyző
2./ Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi fenntartási költségeinek elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
3./ Körjegyzőségi Hivatal 2013. évi fenntartási költségeinek meghatározása, a Körjegyzőségi
Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
4./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás fenntartásához,
üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet
megtárgyalása (2012. évi költségek megosztásának elszámolása, a 2013. évi
költségek megosztása)
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
5./ Védőnői Szolgálat Intézményi Társulás
fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása
(2012. évi költségek megosztásának elszámolása, a 2013. évi költségek
megosztása)
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
6./ Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez
szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása (2012. évi költségek megosztásának
elszámolása, a 2013. évi költségek megosztása)
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
7./ Óvodai Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi
fedezet megtárgyalása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
8./Könyvtári Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi
fedezet megtárgyalása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
9./Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
10./ Egyebek
Január 30.
1./Zárt ülési előterjesztések
2./Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által biztosított támogatási
összegek felhasználásáról
Előadó: társadalmi szervezetek vezetői
4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló
Előadó: kuratóriumok elnökei
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Február 6.
Falugyűlés
Február 13.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról
Előadó: polgármester
bizottságok elnökei
4./ Földeák község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: polgármester
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Március 27.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek
Április 24.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: rendőrkapitány
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Május 29.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző, EESZI vezetője
4./Előterjesztések
5./ Interpellációk, kérdések
6./ Egyebek
Június 26.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek
Jóváhagyta a Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2011-2016 c.
szakmai anyag Földeák községre vonatkozó részét, valamint a benne foglalt
fejlesztéseket kiemelt figyelemmel kezeli. Egyúttal elfogadásra javasolta a
Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2011-2016 c. szakmai anyagot a
Makói Kistérség Többcélú Társulása részére.
A Képviselő-testület – a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 43.§. (1) és (2) bekezdése, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§.(1)
bekezdés c) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. Törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – Földeák
és Óföldeák Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulását –
2012. december 31. napjával Óföldeák község Képviselő-testületével
egyetértésben megszüntette.
A Képviselő-testület a Návay Lajos Általános Iskola működtetése alóli
felmentési kérelem elbírálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, – figyelemmel
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltakra – a köznevelési intézmény – Návay Lajos Általános
Iskola – működtetése alóli felmentéséről szóló döntését fenntartotta és az
oktatásért felelős miniszter által az önkormányzat részére megállapított
1.440.000 Ft/hó hozzájárulás megfizetését vállalta 2013. január 1-e és 2015.
augusztus 31-e közötti időszakra.
Tudomásul vette, hogy Tóth Imre – a Návay Lajos Általános Iskola
igazgatójának – munkáltatója 2013. január 01. napjával a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, mivel a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján az intézmény az állam fenntartásába
került. A törvény 4.§. (1) bekezdése szerinti beolvadás – az e törvényben
foglaltak kivételével – nem érinti magasabb vezetői megbízását.
Az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapítása kapcsán megszűnt a képviselőtestület
ármegállapító hatósági jogköre, a kedvezményre vonatkozó részt
fenntartja a képviselő-testület, ennek megfelelően került módosításra a
rendelet.
Az ingatlan-tulajdonoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás díját 2012. december 30.
napjával 6,6 %–kal megemelte.
A vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. törvény alapján
kéttarifás rendszer került bevezetésre a folyékony hulladékkal
kapcsolatosan. Az alapdíj alkalomra szól, az ürítési díj pedig a köbméteres
árat jelenti. A rendeletmódosítást követően az alapdíj nettó 3189 Ft, bruttó
4050 Ft alkalmanként, az ürítés nettó díja 1343 Ft/m3, bruttó 1706 Ft/m3 lett
2013. január 1. napjától.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KIK) megtörtént a megállapodás
megkötése, így 2013. január 1-jétől a földeáki Návay Lajos Általános Iskola
fenntartója és működtetője az állam lesz. Az önkormányzat a megállapodás
alapján át is adta a KIK-nek az erre szolgáló intézményeket, eszközöket. Az
átadás jogcíme vagyonkezelői jog. A vagyonkezelői jog létesítésének
szabályáról az új önkormányzati törvény rendelkezik, mely szerint a képviselőtestület
a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyonra vagyonkezelői jogot
létesít. A helyi vagyonrendeletünkben a vagyonkezelési jog létesítése és
átengedése szabályozásra került.
A képviselő- testület a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a.) pontja alapján az Önkormányzat
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megkötésre kerülő
„köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról” szóló megállapodást jóváhagyta.
A Návay Lajos Általános Iskolában eddig foglalkoztatottakat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KIK) nem teljes létszámban vette át. A számított
pedagógus álláshely 20%-a lehet fizikai alkalmazotti álláshely. A jelenlegi 7
technikai álláshellyel szemben a KIK-hez 5,8 álláshely került átadásra. A
képviselő-testületnek 1,2 álláshelyen foglalkoztatottak további
foglalkoztatásának lehetőségéről, illetve az álláshely megszüntetéséről kellett
dönteni. A képviselő-testület 1 fő karbantartó továbbfoglalkoztatását vállalta
2013. január 1. napjától az önkormányzat parkfenntartás szakfeladatán lévő üres
álláshelyen, a 0,2 takarítói álláshely megszüntetéséről 2012. december 31.
napjával felkérte az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő- testület 2013. január 1-től megszüntette Óföldeák község
Önkormányzatával a könyvtári feladat ellátására létrehozott Könyvtári
Intézményi Társulást, az óföldeáki könyvtár további fenntartását, működtetését
Óföldeák község Képviselő-testülete látja el.

 

PDF megtekintése

Halad a csatornaépítés – A lakástakarék-pénztári megtakarítások felhasználása

Földeákon ütemesen halad a szennyvízcsatorna-beruházás, október végével közel 10.000 folyóméter csatorna épült meg. A munkálatokhoz kapcsolódóan a Makó és Térsége Víziközmű Társulat megkezdte a lakossági önrész biztosítására felhalmozott lakástakarék-pénztári megtakarítások lehívását.

 A lakatástakarék-pénztári szerződés szerint teljesített befizetések eredményeképpen az egyes számlákon – amennyiben nincs hátralék – a kamatokkal és a megtakarított összegre járó állami támogatással együtt összesen mintegy  180.000 Ft található. Ebből 130.000 Ft a gerincvezeték költségeit fedezi, ez az úgynevezett érdekeltségi hozzájárulás – ezt hívja le a Társulat az építés előrehaladása szerint. A további 50.000 Ft-ot az egyes ingatlanok tulajdonosai jogosultak felhasználni a gerincvezeték és az ingatlan közötti kapcsolatot megteremtő házi bekötés megvalósításához.

A Társulat az építés tervezett ütemezése szerint hívja le az érdekeltségi hozzájárulásokat. Erről minden LTP-tulajdonos levélben kap értesítést, s ekkortól válnak jogosulttá az ingatlantulajdonosok a maradványösszeg – a teljes megtakarításból az érdekeltségi hozzájárulás lehívása után fennmaradó rész – lehívására.

 A maradványösszeg felhasználásának azonban kötött szabályai vannak. Ha ezeket valaki nem tartja be, elveszítheti az állami támogatást. Fontos tudni, hogy e pénz LTP szerződés szerinti felhasználását (a házi bekötés kiépítéséhez kapcsolódóan) az ingatlantulajdonos nevére szóló ÁFÁ-s számlákkal kell igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, a maradványösszegre eső állami támogatást vissza kell fizetni. Más szavakkal: a 50.000 Ft-ból mintegy 15.000 Ft az állami támogatás, ez azonban csak akkor jár az ingatlantulajdonosnak, ha az említett módon igazolta a pénz felhasználását. A megfelelő számlák hiányában az állami támogatást vissza kell fizetni, s ha ez nem történik meg, úgy az adóhatóság jogosult azt ingatlantulajdonostól adó módjára behajtani azt.

 A maradványösszeg felhasználására előbb nyílik lehetősége az ingatlan tulajdonosának, mint ahogy a csatornaépítés elér az adott településrészre, vagyis a pénzt már felvehetik, de még nem tudnak rákötni a gerincvezetékre. Ezen összeg a házi bekötés költségét a kivitelezéstől függően nem teljes részben fedezi. Ezért érdemes félretenni a már felvett pénzt és várni addig, ameddig a gerincvezeték elér az ingatlanhoz, és elindul a próbaüzem. A Szennyvízcsatornázási Társulás értesítésétől számítva három hónap áll rendelkezésre a házi csatorna kivitelezésére és bekötésére. Ennek elmulasztása azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosának talajterhelési díjat kell fizetnie, ami a felhasznált ivóvíz árán felül 1200 Ft/m3.

 A kivitelezés előrehaladása a szennyviz.mako.hu honlapon, a projektbemutató fül alatt a település menüpontjára kattintva érhető el. A dokumentum kéthetente frissül, és az aktuális és a közeljövőben kezdődő munkákat tartalmazza.

 Bővebb naprakész információ:

 Projekt-aloldal: http://szennyviz.mako.hu

Elektronikus ügyfélszolgálat: hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 12 óra között

Telefon és fax: 06/62/20-9911

 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tisztelt földeáki lakosok!

A szennyvízrendszer kiépítésének technológiai sorrendje, sajnos megköveteli az utak többszöri felbontását és ideiglenes helyreállítását. Első lépésben a gerincvezetéket, illetve az ingatlanokhoz tartozó bekötő csonkot helyezik el. Ezután a megépített szakaszok víztartási próbáját végzik. A nem megfelelően víztartó szakaszokat újra felbontják, a probléma kiküszöbölése és a javítás érdekében. Csak a megfelelőnek minősített víztartással rendelkező részeken kezdik meg az aknatetők körüli betongallér kiöntését, melyhez ismételten szükséges az aknák környezetében az útburkolat felbontása. Végezetül a kapubejáróknál lévő műanyag tisztítónyílások kerülnek kibetonozására, majd egy acél fedlapot helyeznek rájuk.
Az esős, őszi idő, a kivitelezéssel érintett utak közlekedésbiztonságát rontja, ezért a közlekedés fokozott óvatosságot igényel.
Kérjük a tisztelt lakosság türelmét és együttműködését a munkálatok végzésének időtartama alatt.

Jelentős az előrehaladás a Makó és Térsége szennyvíz-beruházásban

A 2011-es év jelentős előrehaladást hozott a sok nehézséget megért szennyvízberuházásban. A makói rekonstrukciós munkák zömét a nyertes kivitelező 2011-ben elvégezte, Makó, Apátfalva és Magyarcsanád vonatko-zásában az új csatornarendszer kiépítésére a Társulás 2011. októberben írt alá szerződést 7,2 milliiárd Ft értékben,  mely szerint a munka 2012. márciusában megkezdődik… tovább>>