FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

Január 26.

Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése

1./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó: jegyző   

2./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi fenntartási költségeinek
elszámolása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

3./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi fenntartási költségeinek
meghatározása, a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
elfogadása

Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

4./ Önkormányzati társulások fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2015. évi
költségek megosztásának elszámolása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2016. évi
költségek megosztása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

6./ Egyebek


Január 27.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által biztosított támogatási összegek felhasználásáról

     Előadó: társadalmi szervezetek vezetői

4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló

Előadó: kuratóriumok elnökei

5./Előterjesztések

6./ Interpellációk, kérdések

7./ Egyebek

 

Február 09.

          Falugyűlés

 

Február 10.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról

     Előadó: polgármester 

bizottságok elnökei

4./ Tájékoztató a 2015. évi adóbevételek alakulásáról

Előadó: polgármester

5./ Földeák község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotása

KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTVE

Előadó: polgármester 

6./ Előterjesztések

7./ Interpellációk, kérdések

8./ Egyebek

 

Március 30.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

3./Előterjesztések

4./ Interpellációk, kérdések

5./ Egyebek

 

Április 27.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: polgármester 

4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó: rendőrkapitány

5./ Előterjesztések

6./ Interpellációk, kérdések

7./ Egyebek

 

Május 25.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző, FESZI vezetője

4./Előterjesztések

5./ Interpellációk, kérdések

6./ Egyebek

 

Június 29.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

3./ Előterjesztések

4./ Interpellációk, kérdések

5./ Egyebek

Lassan közlekedjünk!

A szennyvízberuházás kapcsán eddig a sár, most meg a por nehezíti, illetve teszi kellemetlenné a közlekedést.
Kérjük a lakosságot, hogy a kerékpárosokra, gyalogosokra tekintettel, a gépjárművekkel lassan (15-20 km/h) közlekedjenek!

Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás

A www.mako.hu honlapon a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás linken található a projekt bemutatása, ahol a közbeszerzéseken keresztül az akkreditált vállalkozók listájáig minden információ megtalálhatóak. Itt találhatók a projekttel kapcsolatos legfrissebb hírek is, valamint az
Ügyfélszolgálati kapcsolati lehetőség is.
Az akkreditált vállalkozók listája az Önkormányzati Hivatalban és a Művelődési Házban is elérhető.

Közvilágítási hiba bejelentése!

Kérjük a lakosságot, hogy a közvilágítási hibákat
a helyi tarifával hívható telefonos ügyfélszolgálatnál
a 06 40 822 000 számon, illetve
a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
a 06 62 524 092 jelezzék.

Köszönjük együttműködésüket!

2014. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

Január 28.
Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése
1./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló
Előadó: jegyző
2./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi fenntartási költségeinek elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
3./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi fenntartási költségeinek
meghatározása, a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
4./ Önkormányzati társulások fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2013. évi
költségek megosztásának elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2014. évi
költségek megosztása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
6./ Egyebek

Január 29.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által
biztosított támogatási összegek felhasználásáról
Előadó: társadalmi szervezetek vezetői
4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló
Előadó: kuratóriumok elnökei
5./Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek

Február 05. Falugyűlés

Február 12.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztatót az utak helyreállításával kapcsolatosan
Előadó: Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser
4./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról
Előadó: polgármester
bizottságok elnökei
5./ Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: polgármester
6./ Földeák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
7./ Előterjesztések
8./ Interpellációk, kérdések
9./ Egyebek

Március 26.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek

Április 30.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: rendőrkapitány
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek

Május 28.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző, FESZI vezetője
4./Előterjesztések
5./ Interpellációk, kérdések
6./ Egyebek

Június 25.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek 

Önkormányzati rendezvényterv 2014.

Március 14: Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról

Május 11: Rügyecskék Napja

Június 7-9: Falunapok

Augusztus 20: Szent István király ünnepe

Október 22: Megemlékezés 1956 58. évfordulójáról

December 14: Idősek Ünnepe

December 19: Ünnepváró

FELHÍVÁS eb összeírással kapcsolatos feladatokról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló módosított 1998. évi XXVIII. törvény alapján 2012. évtől a települési önkormányzatok eb rendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

  1. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb eb chippel történő megjelölése kötelező.

 A chip ára, és a regisztráció 3.500 Ft, amely nem tartalmazza a kiszállás, az esetleges vizsgálat, és ha szükséges, az új igazolvány kiállításának költségét.

 Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a szükséges adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Az ebek jelölésére és nyilvántartására vonatkozó szabályok betartását a jegyző és a területileg illetékes kerületi állategészségügyi és élelmiszer- ellenőrző hivatal ellenőrzi. 

 Kérek minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok végzését.

 A chip beültetésének lehetősége folyamatos, 2012. november 15-től Dr. Nádasdi László Földeák, Zárda u. 4. szám alatt 14,00-16,00 óra között végzi

Az ebek tartási helyén történő berakása a 30/205-7073 telefonszámon előzetes egyeztetést követően lehetséges.

 Kérem, hogy a mellékelt – hátoldalon lévő – adatlapot kitöltve szíveskedjen a Körjegyzőségi Hivatal folyosóján, valamint a Művelődési Ház aulájában elhelyezett gyűjtődobozba eljuttatni 2012. december 20. napjáig.     

                  Segítségüket köszönöm:

                                                  Wéberné Bandur Rozália                                                                        körjegyző

Önkormányzati hírek 2013. június 21.

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. június 21. napján tartotta rendkívüli ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület határozatot hozott a közterületek elnevezéséről. E szerint
2013. szeptember 1. napjától:
– a Fürst Sándor utca elnevezése Orgona utca,
– a Sallai Imre utca elnevezése Fecske utca,
– a Gorkij sor elnevezése Haleszi sor lett.
Döntött az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek hasznosítását,
bérbeadását illetően. A Képviselő-testület a tulajdonában lévő 017/51, 0177/34,
36, 37, 0214/1, 0218/3, 0220 hrszú külterületi szántóit bérbe adja 2013.
november 1. napjától 2018. október 31. napjáig, 5 éves időtartamra. A
haszonbérleti díj összege aranykoronánként 35 kg búza, a mindenkori
érvényes Budapesti Értéktőzsde Zrt. áruszekciójának határidős gabonapiacán
július havi tőzsdenapokon-augusztusi szállításra létrejött euro-búza (étkezési
minőségű) üzletek elszámoló árainak átlaga.
Felülvizsgálta az intézményi térítési díjak összegét. A testület a gyermekek
napközbeni ellátása intézményi térítési díjak mértékét 2013. szeptember 01.
napjától nem emelte, azt változatlanul hagyta.

PDF Letöltése