Kerékpárút egyeztetési tervi rész

Dokumentum letölthető itt.

Tisztelt földeáki Lakosok!

Elkezdődött  Földeák község településrendezési eszközeinek módosítása a Modern Városok Program keretében a földeáki kerékpárút kialakításának érdekében.

Egyeztetési tervdokumentációval  kapcsolatosan írásban észrevételt  tehetnek  hagyományos levél formájában  Földeák Községi Önkormányzat 6922 Földeák,Szent László tér 1. címen  vagy elektronikus üzenetben a   foldeak@foldeak.hu email címen.

Kérjük, hogy észrevételeivel segítse a közös munkát!

        Tisztelettel:                       

          Hajnal Gábor

                                                      polgármester

Pályázat

Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására. MEGNYITOM

A pályázathoz tartozó dokumentumokat letöltheti az alábbi linkeken:
Pályázati_kiírás_A_2023
Pályázati_kiírás_B_2023
Felhasználói kézikönyv pályázóknak:
eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv
Benyújtási határidő:
november 03.
A pályázatokat papír alapon Földeák Községi Önkormányzathoz kell benyújtani Kurunczi-Bálint Nikolett szociális ügyintézőhöz.
További információ: Ide kattintva


Földeák Községi Önkormányzat

Nemzeti Földügyi Központ-Tájékoztatás

Tájékoztatás

„A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja. Tájékoztatom, hogy a fenti jogszabály figyelembe vételével a Hajdúnánás, külterület 0557/74, 0557/75, 0557/76, 0557/77, 0557/79, 0557/80, 0557/81, 0572/29, 0572/34 helyrajzi számú, valamint a Polgár, külterület 0171/5 helyrajzi számú ingatlanok a hirdetményes értékesítésből visszavonásra kerültek.”