TÁJÉKOZTATÓ

Nemsokára megkezdődnek a szennyvízcsatorna kiviteli munkái, amikor a lakosság által LTP szerződés keretében megtakarított, és a Társulatra engedményezett részt le kell hívnunk.

Arra kérjük a lakosságot, hogy az OTP által küldött kiutalási értesítő mellékleteként szereplő válaszlapot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben kölcsönt szeretne felvenni, azt az  OTP makói fiókjához juttassa el. Nagyon fontos, hogy amennyiben időközben tulajdonváltozás történt (öröklés, vétel, csere, ajándékozás stb.) úgy a Társulatnál személyesen szíveskedjenek megjelenni, hogy a tulajdonosváltozást be tudjuk jegyezni. A levelezési címváltozást is hasonlóképpen jelenteni kell. Kiutalási értesítőt csak azok az LTP szerződést kötött ingatlantulajdonosok kapnak, akik a hozzájárulást teljes mértékben megfizették.

                            Köszönettel:

Dr. Nagy Lajos s.k.
Makó és Térsége
Víziközmű Társulat
Intéző Bizottság Elnöke

Házi szennyvízcsatorna bekötésekről készített lakossági útmutató és mellékletei

Közzétesszük a 2010. augusztus 18-i Társulási ülésen elfogadott házi szennyvízcsatorna bekötésekről készített lakossági útmutatót és mellékleteit.

Letölthető anyagok:

Útmutató

Minősítési követelményrendszer

Minősítési kérelem

Akkreditációs nyilatkozat

Bejelentő lap házi kivitelezéshez