Jelentős az előrehaladás a Makó és Térsége szennyvíz-beruházásban

A 2011-es év jelentős előrehaladást hozott a sok nehézséget megért szennyvízberuházásban. A makói rekonstrukciós munkák zömét a nyertes kivitelező 2011-ben elvégezte, Makó, Apátfalva és Magyarcsanád vonatko-zásában az új csatornarendszer kiépítésére a Társulás 2011. októberben írt alá szerződést 7,2 milliiárd Ft értékben,  mely szerint a munka 2012. márciusában megkezdődik… tovább>>

SIKERES GÉPBESZERZÉS

Sikerrel zárult a csatornahálózat tisztítására és a bővülő szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez szükséges gépek beszerzésére indított eljárás. E mellett ismételten megindult a Földeák, Maroslele és Kiszombor csatornázási munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés, amelyre 2012. január 31-éig tehetnek ajánlatot a vállalkozók… tovább>>

TÁJÉKOZTATÓ – A szennyvízcsatornázásra kiírt második közbeszerzési eljárásról Földeákot érintően

Makó és Térsége Szennyvíz csatornázási Társulás a tavalyi év folyamán valamennyi csatornázási munkára eredménytelen közbeszerzést folytatott le. Az eredménytelen eljárásokat követően 2011. márciusában került ismételten meghirdetésre a társulás három településének (Földeák, Kiszombor és Maroslele) csatornázási munkáira vonatkozó újabb közbeszerzési eljárás. A benyújtott pályázat alapján a Földeák településen elvégzendő munkákra 1.258.352.000,-Ft állt rendelkezésre. A 2011. májusi ajánlattételi határidőt követően a társulás szakértői elvégezték a szükséges hiánypótlásokat, majd kiértékelték a beérkezett ajánlatokat. Az ezek alapján kialakított döntési javaslat alapján a Földeák település csatornázására tett legalacsonyabb összegű ajánlat ellenértéke 1.464.321.777,-Ft volt, ami több mint 200 millió Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló, lakossági befizetéssel is lefedett önrészt. A Társulási Tanács így júliusban – tekintettel arra, hogy az ugyanazon eljárásban a másik két társtelepülésre tett ajánlat a becsült értéken belül maradt – arról döntött, hogy a Földeákra kiírt közbeszerzést eredménytelennek nyilvánítja és újabb közbeszerzési eljárás során igyekszik megfelelő ajánlatot kapni.

Ezt követően egy, az eljárásból kizárt ajánlattevő az egész közbeszerzés ellen – tehát az egyébként eredménytelen földeáki ellen is – jogorvoslattal élt. A Közbeszerzési döntőbizottság előtt folyó eljárás befejezéséig a Társulásnak nem áll módjában megindítani az ismételt közbeszerzést, az várhatóan így csak október hónapban kerülhet kiírásra.

Dr. Ortutay Miklós
projektmenedzser

TÁJÉKOZTATÓ

Nemsokára megkezdődnek a szennyvízcsatorna kiviteli munkái, amikor a lakosság által LTP szerződés keretében megtakarított, és a Társulatra engedményezett részt le kell hívnunk.

Arra kérjük a lakosságot, hogy az OTP által küldött kiutalási értesítő mellékleteként szereplő válaszlapot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben kölcsönt szeretne felvenni, azt az  OTP makói fiókjához juttassa el. Nagyon fontos, hogy amennyiben időközben tulajdonváltozás történt (öröklés, vétel, csere, ajándékozás stb.) úgy a Társulatnál személyesen szíveskedjenek megjelenni, hogy a tulajdonosváltozást be tudjuk jegyezni. A levelezési címváltozást is hasonlóképpen jelenteni kell. Kiutalási értesítőt csak azok az LTP szerződést kötött ingatlantulajdonosok kapnak, akik a hozzájárulást teljes mértékben megfizették.

                            Köszönettel:

Dr. Nagy Lajos s.k.
Makó és Térsége
Víziközmű Társulat
Intéző Bizottság Elnöke

Házi szennyvízcsatorna bekötésekről készített lakossági útmutató és mellékletei

Közzétesszük a 2010. augusztus 18-i Társulási ülésen elfogadott házi szennyvízcsatorna bekötésekről készített lakossági útmutatót és mellékleteit.

Letölthető anyagok:

Útmutató

Minősítési követelményrendszer

Minősítési kérelem

Akkreditációs nyilatkozat

Bejelentő lap házi kivitelezéshez