Bursa Hungarica Pályázat

BursaBursa Hungarica Pályázat

A pályázathoz tartozó dokumentumokat letöltheti az alábbi linkeken:

Benyújtási határidő: 2016. október 04 napjától 2016. november 08. napjáig
Földeák Község Önkormányzatánál papír alapon: Kurunczi-Bálint Nikolett ügyintézőnél.

További információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

Lakossági fórum meghívó

MEGHÍVÓ

Földeák község Önkormányzatának képviselő testülete ezúton tisztelettel meghívja Önt 2016. július 4. napján (hétfő) 18.00 órakor a Művelődési Ház nagytermében tartandó lakossági fórumra.

Lakossági fórum_Meghívó-page-001

Falunap 2016

Kedves Földeákiak!
A Falunapokat az idén június 24-25-én rendezzük meg. A Rózsalakodalom június 25-én szombaton lesz, így visszatér az eredeti időpontjára, Péter-Pál idejére.

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

Január 26.

Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése

1./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó: jegyző   

2./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi fenntartási költségeinek
elszámolása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

3./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi fenntartási költségeinek
meghatározása, a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
elfogadása

Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

4./ Önkormányzati társulások fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2015. évi
költségek megosztásának elszámolása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2016. évi
költségek megosztása

     Előadó: Földeák község Polgármestere

                  Óföldeák község Polgármestere

6./ Egyebek


Január 27.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által biztosított támogatási összegek felhasználásáról

     Előadó: társadalmi szervezetek vezetői

4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló

Előadó: kuratóriumok elnökei

5./Előterjesztések

6./ Interpellációk, kérdések

7./ Egyebek

 

Február 09.

          Falugyűlés

 

Február 10.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról

     Előadó: polgármester 

bizottságok elnökei

4./ Tájékoztató a 2015. évi adóbevételek alakulásáról

Előadó: polgármester

5./ Földeák község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotása

KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTVE

Előadó: polgármester 

6./ Előterjesztések

7./ Interpellációk, kérdések

8./ Egyebek

 

Március 30.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

3./Előterjesztések

4./ Interpellációk, kérdések

5./ Egyebek

 

Április 27.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: polgármester 

4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó: rendőrkapitány

5./ Előterjesztések

6./ Interpellációk, kérdések

7./ Egyebek

 

Május 25.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző, FESZI vezetője

4./Előterjesztések

5./ Interpellációk, kérdések

6./ Egyebek

 

Június 29.

1./ Zárt ülési előterjesztések

2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

3./ Előterjesztések

4./ Interpellációk, kérdések

5./ Egyebek

Lassan közlekedjünk!

A szennyvízberuházás kapcsán eddig a sár, most meg a por nehezíti, illetve teszi kellemetlenné a közlekedést.
Kérjük a lakosságot, hogy a kerékpárosokra, gyalogosokra tekintettel, a gépjárművekkel lassan (15-20 km/h) közlekedjenek!

Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás

A www.mako.hu honlapon a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás linken található a projekt bemutatása, ahol a közbeszerzéseken keresztül az akkreditált vállalkozók listájáig minden információ megtalálhatóak. Itt találhatók a projekttel kapcsolatos legfrissebb hírek is, valamint az
Ügyfélszolgálati kapcsolati lehetőség is.
Az akkreditált vállalkozók listája az Önkormányzati Hivatalban és a Művelődési Házban is elérhető.

Közvilágítási hiba bejelentése!

Kérjük a lakosságot, hogy a közvilágítási hibákat
a helyi tarifával hívható telefonos ügyfélszolgálatnál
a 06 40 822 000 számon, illetve
a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
a 06 62 524 092 jelezzék.

Köszönjük együttműködésüket!