Földeáki Gyermekmosoly Óvoda intézményvezető – pályázati kiírás

FöIdeák Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|II. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Földeáki Gyermekmosoly Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás az alábbi linken letölthető:

Földeák településen a képviselő-testületben megszerezhető mandátumszám megállapítása

1 /2019. (II.8.) HVI vezetői határozat
Tárgy: Földeák településen a képviselő-testületben megszerezhető mandátumszám megállapítása
HATÁROZAT
A Választási eljárásról szili 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306’s (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választására – Földeák településen a képviselő-testület tagjainak számát a következők szerint állapítom meg:
Földeák település önkormányzati képviselő-testület tagjainak száma 6 fő.
Jelen határozat ellen a közlését követő 3 napon belül a Földeáki Helyi Választási Bizottsághoz (6922
Földeák, Szent László tér 1. , e-mail: foldeak@foldeak.hu) benyújtott kifogással lehet élni.
Jelen határozatomat hirdetmény útján’ valamint Földeák Községi Önkormányzat honlapján
(www.foldeak. hu) történő megjelentetéssel teszem közzé.
lNDOKOLÁS
AVe 306.$ (1)-(2) bekezdései alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék,
illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A
Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási
iroda vezetőjével.
A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 1S-ig határozatban állapítja meg a képviselő testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.
A Nemzeti Választási Iroda – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) által átadott adatok szerint – közölte a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőivel a
lakosságszám adatokat, mely szerint Földeák település lakosságszáma 2019. január 1-jén 3.073 fő volt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 4.$ c) pontja alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig
6 fő.
A fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 209.s-210.s-ai biztosítják.
A határozat a Ve’ 306.$ -án, az Övjt’ 4’$ c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 209.$-210.$-ain alapul.
Földeák’ 2019. február 8

letölthető formátum:http://foldeak.hu/wp-content/uploads/2019/02/Földeák-településen-a-képviselő-testületben-megszerezhető-mandátumszám-m…-1.pd

3/2019. (II.11.) HVI vezetői határozat
Tárgy: Szavazókörök felülvizsgálata Földeák község területén

letölthető formátum:http://foldeak.hu/wp-content/uploads/2019/02/Földeák-Szavazókör.pdf

Bursa Hungarica 2019

A pályázathoz tartozó dokumentumokat letöltheti a www.foldeak.hu honlapon, az alábbi linkeken:

Pályázati_kiírás_A_2019 
Pályázati_kiiras_B_2019

Felhasználói kézikönyv pályázóknak:

eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv

Módosult benyújtási határidő: 2018. november 13. napjáig Földeák Község Önkormányzatánál papír alapon: Szabó Zsuzsanna ügyintézőnél..

 

További információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

 

 

Földeák Községi Önkormányzat

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

A rókák veszettség elleni csalétkes immunizálása miatt a 164/2008.(XII.20) FVM rendelet 8.§ (5) bekezdése alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya
CS-02/101/01779-4/2018. határozata szerint

2018. szeptember 29-től és 2018. október 19-ig

Földeák Község belterületnek nem minősülő közigazgatási területére
ebzárlatot – és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt a fent meghatározott területen az alábbiakat be kell tartani:

  • Ebzárlat idején minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
  • Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
  • Az említett időszakban a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni oltással rendelkező kutyát vagy macskát – csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.
  • Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és a fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látás sérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
  • Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá helyezik az ebzárlat időtartamára.
  • Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
  • Az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és időben TILOS!

A határozat szövege pdf formátumban itt található.