Pályázatok

TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00006 – Földeák piaci pavilon és elárusítóhely építése

A kedvezményezett neve: FÖLDEÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A projekt címe: Földeák piaci pavilon és elárusítóhely építése

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00006

A szerződött támogatás összege: 50 000 000 .- HUF

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:    2019.09.30

A projekt tartalmának bemutatása:

Az újonnan épülő piaci épületben zöldség-gyümölcs üzlet, lángossütő és nyilvános WC kerül kialakításra. Az épület melletti területen helyezkedik el a fedett piaci árusító terület, mely térburkolattal ellátott. A fedett piaci épülettől délre helyezkednek el a fedetlen piaci árusító helyek, melyek árnyékolása pergolával megoldott. Az egész piaci terület térburkolt. A tervezett épület piac felőli részében helyezkednek el a nyilvános WC-k. Az épület gazdasági bejárata a telek déli része felől közelíthető meg. Egy közlekedőről lehet eljutni az üzletbe és a lángossütőhöz. Ezen épületrészek közös szociális blokkal és hulladéktárolóval rendelkeznek. Az épületrészek külön raktárhelyiséggel rendelkeznek. A hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személyeknek legalább 1 új munkahely létesül. A fejlesztés indikátorként megjelölt 20 vállalkozót érint. A fejlesztett terület nagysága 195.50 m2. Partnerségi megállapodások segítik a fejlesztés sikerességét.

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00037 - Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00037

Szerződött támogatás összege: 33 315 930 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt során a Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretein belül működő Bölcsőde (6922 Földeák, Vásárhelyi u. 4. hrsz.: 1206) fejlesztésére kerül sor. Az épület tulajdonosa a Földeák Községi Önkormányzat. A bölcsőde 2 db, összesen 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával rendelkezik.
A projekt célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A projekt a bölcsőde minőségi fejlesztését tűzte ki célul, melynek része a gyermekek bölcsődei ellátásához kapcsolódó alapvető eszközök, bútorok beszerzése. A projekt keretében épületbővítés illetve új építés nem valósul meg.
Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, udvari játékok, fejlesztő eszközök beszerzése tervezett közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan. Az elavult bútorok cseréje a csoportszobák komfortosabbá tételét szolgálja. Továbbá 1 db laptop beszerzését kívánja megvalósítani az Önkormányzat, mivel a kisgyermekgondozó-nevelők mindennapi szakmai munkavégzésének nélkülözhetetlen eszköze a dokumentációhoz.
Az épület összes homlokzata eps hőszigetelést kap, a lábazat xps hőszigetelő anyaggal kerül kialakításra. A födém az egész épületben ásványgyapottal kerül hőszigetelésre. Az épületben fűtéskorszerűsítés és projektarányos akadálymentesítés valósul meg.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.10.31.

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00036 - Gyermekmosoly Óvoda infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Gyermekmosoly Óvoda infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00036

Szerződött támogatás összege: 40 500 028 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A projekt során a Földeáki Gyermekmosoly Óvoda 6922 Földeák, Zárda u. 22. szám alatti székhelyének infrastrukturális fejlesztésére kerül sor. Az óvoda falusi környezetbe illeszkedő, öt csoportos intézmény. 2 épületből áll, a régi épület közel 100 éves, az új épület 1974-ben társadalmi munkában épült. Ehhez kapcsolódik az új szárny, mely 2010-ben került átadásra.
Az infrastrukturális fejlesztés a közel 100 éves régi épületet érinti. A projekt keretében épületbővítés illetve új építés nem valósul meg.
A régi épületben található összes nyílászáró kibontását követően korszerű, jó hőszigetelő értékű fehér műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. A belső párkányok műanyagból, a külsők horganyzott lemezből készülnek. Az épület összes homlokzata eps hőszigetelést kap, a lábazat xps hőszigetelő anyaggal kerül kialakításra. A födém az egész épületben ásványgyapottal kerül hőszigetelésre. A felújítás során kondenzációs kazán és radiátoros fűtési rendszer kerül kiépítésre. Az épületben projektarányos akadálymentesítés valósul meg.
A régi és új épülethez kapcsolódóan bútorok és egyéb berendezési tárgyak (konyhai berendezések; udvari játékok;), eszközök (konyhai eszközök) beszerzése valósul meg közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan. Továbbá informatikai berendezések, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzésére kerül sor, amelyek elengedhetetlenek az óvodapedagógusok szakmai munkájához.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.10.31.

TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00017 - Földeák belterületi vízrendezése a Gagarin és Bacsó Béla utcában

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Földeák belterületi vízrendezése a Gagarin és Bacsó Béla utcában

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00017

Szerződött támogatás összege: 39 989 881 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A tervezett fejlesztés keretében Földeák település belterületén, a Gagarin és Bacsó Béla utcákban mindösszesen 500 fm zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítésére kerül sor. A Gagarin utcában 36 db, a Bacsó Béla utcában 11 db, a Kossuth Lajos utcában 4 db, mindösszesen 51 db ingatlan érintett a fejlesztéssel, megvédésükre kerül sor.
A Cs-1-0-0 szakasz a Kossuth Lajos utca kereszteződésében található, a meglévő földmedrű befogadó csatornától indul, majd a Gagarin utca páros oldalán folytatódik a Szent László térig. A tervezett NA 300 KG-PVC gerincvezeték a zöldsávban halad és 27-38 méteres közönként 60 cm átmérőjű, 40 cm mély zsomppal ellátott betonaknák találhatóak rajta. Ezekbe az aknákba az utat keresztezve a túl oldalról, NA 200 KD-EXTRA csővel, 38×38-as víznyelő rácsos, 40 cm mély zsomppal ellátott aknán keresztül kerül a csapadékvíz elvezetésre.
A CS-2-0-0 szakasz szintén a Kossuth Lajos utca kereszteződésében található, a meglévő földmedrű befogadó csatornától indul, majd a Bacsó Béla utca jobb oldalán folytatódik a Szegfű utca kereszteződéséig. A tervezett NA 300 KG-PVC gerincvezeték a zöldsávban halad és 25-57 méteres közönként
60 cm átmérőjű, 40 cm mély zsomppal ellátott betonaknák találhatóak rajta. Ezekbe a betonaknákba betonfolyókával kerül a csapadékvíz elvezetésre.
A fejlesztés során a burkolattal rendelkező utak alatti átvezetések és a kapubejárók helyreállítására kerül sor.
A fejlesztéssel érintett területek kiválasztásakor fő szempont volt a csapadékvíz elvezető rendszer hiánya, a további káresemények megelőzése, mivel a nagyobb esőzések után a keletkezett nagy mennyiségű csapadék nem tudott elszivárogni, így a házak, bejárók előterében maradt, veszélyeztetve
az ingatlanokat.
A zárt rendszerű víznyelős csapadékvíz elvezető csatorna kialakítását a közművezetékek helyzete és a kiemelt szegélyes út, valamint a hely hiánya.
A jelenlegi csatorna-beruházással a már keletkezett és összegyűlt belvizek biztonságosabb elvezetése valósulhat meg. Az időben elvezetett belvízzel mérsékelhető és megelőzhető a település talajvízszintjének ingadozása (túlzott megemelkedése), ami a település természetes és épített környezetére
is kedvezően hat, az épületállomány felázása is jelentősen mérsékelhető.
A beruházás kezdetétől elengedhetetlen a lakosság aktív szemléletformálása és bevonása a fejlesztésbe.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.08.31.

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00044 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Földeákon

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Földeákon

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00044

Szerződött támogatás összege: 104 062 553 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja 100%-ban Földeák Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, ezen belül az épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése. Az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, továbbá a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tételét, használatának ösztönzését, népszerűsítését, mely a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett a hosszú távú fenntartható működést szolgálja.
Az összetett beruházás keretében 3 épület kerül korszerűsítésre.
A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Szent László téri Telephely épületének homlokzatai hőszigetelésre kerülnek körben, míg a födém ásványgyapot hőszigetelést fog kapni. Az iskola fűtésének korszerűsítésére is sor kerül, valamint a kedvező tájolású tetőfelületen napelem rendszer is felszerelésre kerül majd.

A Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyságot célzó felújítása során sor kerül a homlokzati hőszigetelésre, illetve korszerűsítésre kerül a fűtés is. A homlokzati vályogfalra EPS, a téglafalra EPS, a födémre ásványgyapot hőszigetelés kerül. A lábazatra XPS, a felette levő felületekre EPS hőszigetelő anyag kerül ragasztva, mechanikai rögzítéssel, nemesvakolattal. A lábazat szintén gyöngykavics vakolattal készül. Az épület fűtésének korszerűsítése is megvalósul új radiátorok beszerelésével.

A sportpálya öltöző fejlesztése során sor kerül a homlokzati hőszigetelésre, illetve korszerűsítésre kerül a fűtés is. Az épületen napelemes rendszer kerül kiépítésre. A homlokzati falakra EPS, a födémre ásványgyapot hőszigetelés kerül. A kedvező tájolású tetőn napelemes rendszer kerül telepítésre.

Az épületek projektarányos akadálymentesítésére is sor kerül.
A projekt keretein belül, az energetikai korszerűsítés vonatkozásában képzés megtartására is sor kerül.

A projekt eredményeként az épületek energetikai minősítési osztálya jelentősen javul, CC korszerű, illetve DD korszerűt megközelítő minősítésűvé válnak. Az épületeknél a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség nő, a primer energiafelhasználás és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökken. A fejlesztés a környezetvédelmi szempontok mellett, a hosszútávon fenntartható gazdaságos intézményi működést is elősegíti.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.10.31.

TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00012 - Földeák Községi Önkormányzat

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00012

Szerződött támogatás összege: 28 461 906 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül működő védőnői szolgálat és ugyanabban az épületben található fogorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése valósul meg.

Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak helyt adó helyiségek/épületek felújítása (beleértve az épületgépészetet) valósul meg.

Meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése történik.

Az épület összes homlokzata eps hőszigetelést kap, a lábazat a nedvességnek ellenálló xps hőszigeteléssel fog készülni. Az összes külső fa nyílászáró kicserélésre kerül, korszerű, fehér, műanyag jó hőszigetelő nyílászáróra. A fa redőnytokok is cserére kerülnek, műanyagra. Az ereszcsatornák szintén cserére kerülnek az összes homlokzaton. A födém ásványgyapot hőszigetelést kap. Az épületben fűtéskorszerűsítésre kerül sor. Kerékpártároló és babakocsi tároló kialakítása tervezett. A projektarányos akadálymentesítés a TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00017 projekt során fog megvalósulni.

A működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszerek, gépek, egyéb eszközök beszerzése valósul meg a védőnői tanácsadás biztosításához.

Védőnői körzetenként 1-1 db, mindösszesen 2 db kerékpár beszerzésére kerül sor az egészségügyi alapszolgáltatások ellátásához az intézmény ellátási területén a védőnői szolgálat részére.

A fejlesztés eredményeként az egészségügyi alapellátások infrastrukturális feltételei javulnak, az épület akadálymentes megközelítése biztosított lesz. A fejlesztés hozzájárul a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedéséhez, a megelőzéshez, a korai felismeréshez, a korai fejlesztéshez, az egészséges fejlődéshez, az életminőség javításához és a munkaképesség mielőbbi visszaállításához, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködéshez, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javításához.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.10.31.

TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00017 - Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Földeákon

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00017

Szerződött támogatás összege: 33 224 529 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt során a 6922 Földeák, Zárda u. 2. (9 hrsz.) szám alatti Idősek klubja fejlesztése történik, mely épület az idősek nappali ellátásának, a házi segítségnyújtásnak és az étkeztetés szociális alapszolgáltatásoknak biztosít megfelelő telephelyet. Emellett a Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül működő, a 6922 Földeák, Szent László tér 8. (1216 hrsz.) alatti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése valósul meg, mely épület helyet biztosít a védőnői szolgálatnak, fogorvosnak és a fizioterápiának, utóbbi alapellátások fejlesztésére jelen projekt során nem kerül sor.

A család- és gyermekjóléti szolgálat épületének összes homlokzata eps hőszigetelést kap, a lábazat a nedvességnek ellenálló xps hőszigeteléssel fog készülni. Az összes külső fa nyílászáró kicserélésre kerül, korszerű, fehér, műanyag jó hőszigetelő nyílászáróra. A fa redőnytokok is cserére kerülnek, műanyagra. Az ereszcsatornák szintén cserére kerülnek az összes homlokzaton. A födém ásványgyapot hőszigetelést kap. Az épületben a projektarányos
akadálymentesítés fog megvalósulni.

Az idősek nappali ellátást biztosító L alakú épület udvari szárnyrész nyeregtetős részén a héjazat kicserélésre kerül az utcai szárny cserép-fedésével azonos anyaggal. Az itt található összes nyílászáró kibontását követően
korszerű, jó hőszigetelő értékű fehér műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. A belső párkányok műanyagból, a külsők horganyzott lemezből készülnek. Az épület összes homlokzata eps hőszigetelést kap, a
lábazat xps hőszigetelő anyaggal kerül kialakításra. A födém az egész épületben ásványgyapottal kerül hőszigetelésre. Az épületben projektarányos akadálymentesítés fog megvalósulni.

Eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése történik, amelyek megfelelnek az igénybevevők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának, és a fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatás,
gyermekjóléti alapellátás nyújtásához szükségesek.
Mindösszesen 4 db kerékpár beszerzése is megvalósul a szociális alapszolgáltatások ellátásához az intézmény ellátási területén.
A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.10.31.

Kültéri sporteszközök beszerzése

Kültéri sporteszközök beszerzése

A Kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

A pályázati felhívás neve, kódszáma:VP6-19.2.1.-84-5-17 kódszámú

„A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” című felhívás

A projekt címe, azonosító száma: „Kültéri sporteszközök beszerzése” 1953992183 azonosító számú projekt

A szerződött támogatás összege: 1.000.679.-Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A földeáki sportpark eszközellátottságának fejlesztése, a lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása céljából nagyon fontos, a fejlesztéssel a fitneszgépek nagymértékben fejlesztik a mozgáskoordinációt, így az életkornak megfelelően van lehetőség a sportolásra és a szabadidő eltöltésére.
A projekt befejező időpontja: 2019. október 31.

A földeáki lakosok egészségi állapotának javítása

A kedvezményezett neve: Földeák Községi Önkormányzat

A pályázati felhívás neve: A lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása

A pályázati felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-84-2-17

A projekt címe: A földeáki lakosok egészségi állapotának javítása

A projekt azonosító száma: 1953990242

Szerződött támogatás összege: 4.313.168,- FT

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A Projekt keretében az egészségügyi szolgáltatást nyújtó közintézmények eszközparkjának fejlesztése valósult meg, mely által a lakosság életminősége javul.
Földeák településszerkezete elöregedő, ezért szükséges az egészségmegőrzés, a gyógyító- és egészségügyi tevékenységek magas színvonalú helyben történő biztosítása. A közintézményeink eszközparkjának jelenlegi állapota szükségessé tette a fejlesztést. Az I. és II. háziorvosi körzetben, a fogorvosi rendelőben, a helyi gyógyszertárban, a fizioterápiás ellátásban a fejlesztés útján új eszközök kerültek beszerzésre, mely által a betegellátás fejlődik.
A projekt befejezési dátuma: 2019.09.30.

Biztonságosabb közösségek határokon átnyúló térségben katasztrófavédelem javításával

„ Biztonságosabb közösségek határokon átnyúló térségben katasztrófavédelem javításával”

A projekt keretében a pályázat fő részeként határon átnyúló együttműködés keretében a romániai Valkany községgel tűzoltóautó beszerzésére került sor.

A tűzoltóautó beszerzése biztosítja a biztonságosabb közösségi életet. Az iskolások részére tűz-és katasztrófavédelmi előadások megtartására is sor kerül.

Valkany és Földeák községek önkéntes tűzoltói pedig közös rendezvényen sajátítják el egymás tapasztalatait mely a közösség védelmét szolgálják.

Rendezvényeken az ott élő közösség bevonására is sor kerül.