Földeáki Önkormányzat
Hivatal telefonszáma: 62/524-092

Közérdekű adatok

Az alkotmány 61. § (1) bekezdése alapvető jogként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog kiteljesítéseként, az Országgyűlés elfogadta a 2005. évi XC. törvényt az elektronikus információszabadságról (Eitv.) E törvény célja, hogy meghatározza az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek elektronikus formában milyen módon kötelesek a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat rendszeresen közzétenni.

Az adatok feltöltése folyamatos.
Utolsó frissítés:2011.05.02.

Jogszabályi háttér:
Az alábbi közérdekű adatokat az alábbi jogszabályi háttérnek megfelelően tettük közzé:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat-kereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

T Á J É KO Z T A T Ó
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. §. (4) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek  általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi  önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről”  A fenti kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget… tovább>

B E S Z Á M O L Ó
a 2006-2010. évi munkaprogram végrehajtásáról…tovább>

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Elérhetőségi adatok

1.2 Szervezeti struktúra

1.3 Szerv vezetői

1.4 Felügyelt költségvetési szervek

1.6 Közalapítványok

1.7 Lapok

1.7 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

3. Gazdálkodási adatok

Földeák Község Önkormányzatának és Körjegyzőségi Hivatalának közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

3.1 Földeák község Önkormányzata

3.2 Földeák-Óföldeák községek Körjegyzőségi Hivatala

3.3 Návay Lajos Általános Iskola

3.4 Gyermekmosoly Óvoda

3.5 Egyesített Egészségügyi És Szociális Intézmény

3.6 Művelődési Ház és Könyvtár