Közérdekű adatok

Az alkotmány 61. § (1) bekezdése alapvető jogként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog kiteljesítéseként, az Országgyűlés elfogadta a 2005. évi XC. törvényt az elektronikus információszabadságról (Eitv.) E törvény célja, hogy meghatározza az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek elektronikus formában milyen módon kötelesek a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat rendszeresen közzétenni.

Az adatok feltöltése folyamatos.
Utolsó frissítés:2011.05.02.

Jogszabályi háttér:
Az alábbi közérdekű adatokat az alábbi jogszabályi háttérnek megfelelően tettük közzé:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat-kereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

T Á J É KO Z T A T Ó
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. §. (4) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek  általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi  önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről”  A fenti kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget… tovább>

B E S Z Á M O L Ó
a 2006-2010. évi munkaprogram végrehajtásáról…tovább>

1. Szervezeti, személyzeti adatok

[toggle_content title=”1.1 Elérhetőségi adatok”]

1.1.1., A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

A Hivatal címe: 6922-Földeák, Szent László tér 1.
Telefonszáma: 62/524-092.,
Fax száma: 62/524-0290.,
Mail címe: foldeak(KUKAC)invitel(PONT)hu
Honlapja: http://www.foldeak.hu

1.1.2., A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Vass Imre polgármester

Postacíme: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszáma:
(00 36) 62/524-092. 15-ös mellék
Mail címe: pm.foldeak(KUKAC)gmail(PONT)com

[/toggle_content]

[toggle_content title=”1.2 Szervezeti struktúra”]

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

[/toggle_content]

[toggle_content title=”1.3 Szerv vezetői”]

1.3.1., POLGÁRMESTER: VASS IMRE

Postacíme: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszáma:
(00 36) 62/524-092. 15-ös mellék
Mail címe: pm.foldeak(KUKAC)gmail(PONT)com

1.3.2.,ALPOLGÁRMESTER: MEGYESI FERENC

Postacíme: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszáma:
(00 36) 62/524-092.
Mail címe: foldeak(KUKAC)csmkozig(PONT)hu

1.3.3., KÖRJEGYZŐ: WÉBERNÉ BANDUR ROZÁLIA

Postacíme: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszáma:
(00 36) 62/524-092.
Mail címe: korjegyzo.foldeak(KUKAC)gmail(PONT)com

1.3.4.,A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK ELNÖKEI:

– Ügyrendi Bizottság : Tóth Imre,
– Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság: Béni Attila,
– Szociális Bizottság: Pál Ferenc.

Postacíme: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszáma:
(00 36) 62/524-092.
Mail címe: foldeak(KUKAC)invitel(PONT)hu

1.3.5., A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Létszáma: 7 fő,
Tagjainak névsora:
Vass Imre polgármester
Megyesi Ferenc
alpolgármester
Béni Attila
képviselő
Neparáczki Olga
képviselő
Pál Ferenc
képviselő
Tóth Imre
képviselő
Varga Zoltán
képviselő

Elérhetőségei:
Postacím: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszám:
(00 36) 62/524-092.
Mail cím: foldeak(KUKAC)invitel(PONT)hu

[/toggle_content]

[toggle_content title=”1.4 Felügyelt költségvetési szervek”]

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

[custom_table]

Web Mail SZMSZ ALAPÍTÓ
OKIRAT
Návay Lajos
Ált. Iskola
+ + +
Gyermekmosoly
Óvoda
+ + + +
Egyesített Eü.
és Szoc. Intézmény
+ +
Művelődési Ház
és Könyvtár
+ + + +
Körjegyzőségi Hivatal + + +
*Jelmagyarázat:
+ = elérhető (klikk a szimbólumra),
= elektronikus formában egyelőre nem elérhető.

[/custom_table]

[toggle_content title=”1.5 Gazdálkodó szervezetek”][/toggle_content]

[toggle_content title=”1.6 Közalapítványok”]

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Földeák községért Közalapítvány,
Földeáki Iskolásokért Közalapítvány,
Földeáki Gyermek-mosoly Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány.

[/toggle_content]

[toggle_content title=”1.7 Lapok”]

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve, szerkesztőség, és a kiadó neve és címe, valamint főszerkesztő neve.

FÖLDEÁK
A helyi önkormányzat lapja, megjelenik: havonta, a kiadvány ingyenes.
Kiadja: Földeák község Önkormányzata,
Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália körjegyző,
Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka,
Szerkesztőbizottság: Bugyi Pálné, Ferenczi Sándorné, Fodor Imre,Terjékné Borbíró Mária.
Levélcím: 6922-Földeák,Községi Könyvtár
Telefon: 294-003
E-mail: muvhaz(KUKAC)muvhaz-foldeak(PONT)koznet(PONT)hu
Nyomás: “NORMA” Nyomdász Kft.
6800-Hmvhely,Rárósi út 10.
Kézbesíti: Magyar Posta Rt.
Készül: 1500 példányban

[/toggle_content]

[toggle_content title=”1.7 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv”]

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai: Csongrád Megyei Kormányhivatal

[/toggle_content]

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

[toggle_content title=”2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre”]

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
8/2007.(IV.27.) rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven – Földeák Község Önkormányzata esetében nem értelmezhető ez az adat.

[/toggle_content]

[toggle_content title=”2.2 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai”]

Az önkormányzat önként vállalt (többlet feladatok) helyi közügyei:

– fiziotherapia működtetése,
– közhasznú munkavégzés biztosítása,
– civil szervezetek támogatása.

[/toggle_content]

3. Gazdálkodási adatok

Földeák Község Önkormányzatának és Körjegyzőségi Hivatalának közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

[toggle_content title=”3.1 Földeák község Önkormányzata”]

Gazdasági és munkaprogram 2011-2014

[/toggle_content]

[toggle_content title=”3.2 Földeák-Óföldeák községek Körjegyzőségi Hivatala”]

1., Szervezeti, személyzeti adatok
2., Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3., Gazdálkodási adatok


Földeák-Óföldeák községek Körjegyzőségi Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

[/toggle_content]

[toggle_content title=”3.3 Návay Lajos Általános Iskola”]

1., Szervezeti, személyzeti adatok
2., Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3., Gazdálkodási adatok

Návay Lajos Általános Iskola a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

[/toggle_content]

[toggle_content title=”3.4 Gyermekmosoly Óvoda”]

1., Szervezeti, személyzeti adatok
2., Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3., Gazdálkodási adatok

Gyermekmosoly Óvoda a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

[/toggle_content]

[toggle_content title=”3.5 Egyesített Egészségügyi És Szociális Intézmény”]

1., Szervezeti, személyzeti adatok
2., Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3., Gazdálkodási adatok

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

[/toggle_content]

[toggle_content title=”3.6 Művelődési Ház és Könyvtár”]

1., Szervezeti, személyzeti adatok
2., Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3., Gazdálkodási adatok

Művelődési Ház és Könyvtár a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

[/toggle_content]