Építési ügyek

Településképi Arculati Kézikönyv 2017

Földeák TAK

Földeák TKR

Földeák Község Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2016-2017.

Foldeak_HFK (1)

Foldeak_I (1)

Foldeak_II

Foldeak_III._A_alatam

Foldeak_III._B_alatam

Foldeak_IV

 

 

 

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. Törvény 44/A §. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. Évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. Évi LXXVIII. Tv. 13. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja :

A Rendelet letölhető: ITT

Földeák Község településrendezési terve

A Dokumentum letölhető: ITT