Építési ügyek

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. Törvény 44/A §. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. Évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. Évi LXXVIII. Tv. 13. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja :

A Rendelet letölhető: ITT

Földeák Község településrendezési terve

A Dokumentum letölhető: ITT