Lassan közlekedjünk!

A szennyvízberuházás kapcsán eddig a sár, most meg a por nehezíti, illetve teszi kellemetlenné a közlekedést.
Kérjük a lakosságot, hogy a kerékpárosokra, gyalogosokra tekintettel, a gépjárművekkel lassan (15-20 km/h) közlekedjenek!

Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás

A www.mako.hu honlapon a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás linken található a projekt bemutatása, ahol a közbeszerzéseken keresztül az akkreditált vállalkozók listájáig minden információ megtalálhatóak. Itt találhatók a projekttel kapcsolatos legfrissebb hírek is, valamint az
Ügyfélszolgálati kapcsolati lehetőség is.
Az akkreditált vállalkozók listája az Önkormányzati Hivatalban és a Művelődési Házban is elérhető.

Közvilágítási hiba bejelentése!

Kérjük a lakosságot, hogy a közvilágítási hibákat
a helyi tarifával hívható telefonos ügyfélszolgálatnál
a 06 40 822 000 számon, illetve
a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
a 06 62 524 092 jelezzék.

Köszönjük együttműködésüket!

2014. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

Január 28.
Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése
1./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló
Előadó: jegyző
2./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi fenntartási költségeinek elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
3./ A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi fenntartási költségeinek
meghatározása, a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
4./ Önkormányzati társulások fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2013. évi
költségek megosztásának elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2014. évi
költségek megosztása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
6./ Egyebek

Január 29.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által
biztosított támogatási összegek felhasználásáról
Előadó: társadalmi szervezetek vezetői
4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló
Előadó: kuratóriumok elnökei
5./Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek

Február 05. Falugyűlés

Február 12.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztatót az utak helyreállításával kapcsolatosan
Előadó: Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser
4./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról
Előadó: polgármester
bizottságok elnökei
5./ Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: polgármester
6./ Földeák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
7./ Előterjesztések
8./ Interpellációk, kérdések
9./ Egyebek

Március 26.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek

Április 30.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: rendőrkapitány
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek

Május 28.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző, FESZI vezetője
4./Előterjesztések
5./ Interpellációk, kérdések
6./ Egyebek

Június 25.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek 

Önkormányzati rendezvényterv 2014.

Március 14: Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról

Május 11: Rügyecskék Napja

Június 7-9: Falunapok

Augusztus 20: Szent István király ünnepe

Október 22: Megemlékezés 1956 58. évfordulójáról

December 14: Idősek Ünnepe

December 19: Ünnepváró

FELHÍVÁS eb összeírással kapcsolatos feladatokról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló módosított 1998. évi XXVIII. törvény alapján 2012. évtől a települési önkormányzatok eb rendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

  1. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb eb chippel történő megjelölése kötelező.

 A chip ára, és a regisztráció 3.500 Ft, amely nem tartalmazza a kiszállás, az esetleges vizsgálat, és ha szükséges, az új igazolvány kiállításának költségét.

 Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a szükséges adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Az ebek jelölésére és nyilvántartására vonatkozó szabályok betartását a jegyző és a területileg illetékes kerületi állategészségügyi és élelmiszer- ellenőrző hivatal ellenőrzi. 

 Kérek minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok végzését.

 A chip beültetésének lehetősége folyamatos, 2012. november 15-től Dr. Nádasdi László Földeák, Zárda u. 4. szám alatt 14,00-16,00 óra között végzi

Az ebek tartási helyén történő berakása a 30/205-7073 telefonszámon előzetes egyeztetést követően lehetséges.

 Kérem, hogy a mellékelt – hátoldalon lévő – adatlapot kitöltve szíveskedjen a Körjegyzőségi Hivatal folyosóján, valamint a Művelődési Ház aulájában elhelyezett gyűjtődobozba eljuttatni 2012. december 20. napjáig.     

                  Segítségüket köszönöm:

                                                  Wéberné Bandur Rozália                                                                        körjegyző

Önkormányzati hírek 2013. június 21.

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. június 21. napján tartotta rendkívüli ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület határozatot hozott a közterületek elnevezéséről. E szerint
2013. szeptember 1. napjától:
– a Fürst Sándor utca elnevezése Orgona utca,
– a Sallai Imre utca elnevezése Fecske utca,
– a Gorkij sor elnevezése Haleszi sor lett.
Döntött az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek hasznosítását,
bérbeadását illetően. A Képviselő-testület a tulajdonában lévő 017/51, 0177/34,
36, 37, 0214/1, 0218/3, 0220 hrszú külterületi szántóit bérbe adja 2013.
november 1. napjától 2018. október 31. napjáig, 5 éves időtartamra. A
haszonbérleti díj összege aranykoronánként 35 kg búza, a mindenkori
érvényes Budapesti Értéktőzsde Zrt. áruszekciójának határidős gabonapiacán
július havi tőzsdenapokon-augusztusi szállításra létrejött euro-búza (étkezési
minőségű) üzletek elszámoló árainak átlaga.
Felülvizsgálta az intézményi térítési díjak összegét. A testület a gyermekek
napközbeni ellátása intézményi térítési díjak mértékét 2013. szeptember 01.
napjától nem emelte, azt változatlanul hagyta.

PDF Letöltése

Önkormányzati hírek 2013. június

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
Földeák és Óföldeák képviselő-testületei az Mötv-ben foglalt kötelezettségüknek eleget
téve felülvizsgálták a jogi személyiség nélküli
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulásra,
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi
Társulásra,
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Védőnői Szolgálat Intézményi Társulásra, valamint
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Óvodai Intézményi Társulásra vonatkozó társulási
megállapodásokat.
A fenti négy társulás által korábban biztosított közszolgáltatások ellátására, valamint a
bölcsődei ellátásra 2013. július 1. napi hatállyal létrehozták a Földeák Térségi Szociális,
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást.
A Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába a képviselő-testület Vass Imre polgármestert delegálta, akit
akadályoztatása esetén Megyesi Ferenc alpolgármester helyettesít.
A társulás létrejöttével megszüntetésre került:
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulása,
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi
Társulása,
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Védőnői Szolgálat Intézményi Társulása,
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatinak Óvodai Intézményi Társulása.
Döntött a testület az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény névváltozásával
kapcsolatosan. 2013. július 1. napjától az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
elnevezése:
Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
A Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati
Társulás létrehozását követően szükséges volt a Gyermekmosoly Óvoda és a Földeáki
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratainak módosítása.
Jóváhagyásra került a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata.
Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. június 26. napján tartotta meg rendes ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület zárt ülési előterjesztést nem tárgyalt meg.
Nyílt ülésen a polgármesteri tájékoztató keretében Vass Imre polgármester tájékoztatta a
képviselő-testületet az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről:
2
Június 01-02-án óvodai ballagásokon vett részt.
Június 04-én intézményvezetői megbeszélést tartott.
Június 11-én a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatójával
megbeszélést tartott a szilárd hulladék július 1-től történő elszállításával kapcsolatosan.
Június 12-én szennyvíztársulási ülésen vett részt.
Június 13-án Közbiztonsági Napon vett részt az iskolában, mely Vízhányó Sándor rendőr
zászlós körzeti megbízott szervezésében került megrendezésre. A rendezvényen részt vett:
Makó városi Rendőrkapitányság,
Földeáki Polgárőr Egyesület,
Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Június 15-én a Návay Lajos Általános Iskolában ballagáson vett részt.
Június 17-én intézményvezetői megbeszélést tartott.
Június 18-án rendkívüli együttes képviselő-testületi ülés megtartására került sor.
Június 19-én
– részt vett a Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és óvodai
Önkormányzati Társulás Társulása Tanács ülésén,
– Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak levelet küldött az önkormányzat
működőképességének fenntartása érdekében,
– fogadta a jó tanuló, jó sportoló diákokat, 62 fő iskolás vett részt a fogadáson a
Községházán.
– részt vett az iskolai tanévzáró ünnepségen.
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
végzésére – a Hódmezővásárhelyi székhelyű A.S.A. Köztisztasági Kft-vel kötött 2011.
szeptember 1-től – 2021. augusztus 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződés szolgáltató
által történő felmondását 2013. január 1. napjától 6 hónapos felmondási idővel 2013. június
30. napjával tudomásul vette.
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
végzésére – a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal ( 6728 Szeged, Városgazda sor 1. szám) kötött szerződést 2013. július 1-
napjától – 2023. június 30. napjáig, és a közszolgáltatási szerződést jóváhagyta.
Módosította a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését, majd
rendeletet alkotott az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Rendeletet alkotott a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal – a
megkötött üzemeltetési szerződés tárgyát nem képező lényeges feltételeket tartalmazó –
együttműködési megállapodást jóváhagyta.
3
Jóváhagyta a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Társulási Megállapodást
2013. július 1-i hatállyal.
A képviselő-testület a 2013. évi nyári szociális gyermekétkeztetés teljesítésére – a 2013.
augusztus 01- augusztus 31. időszakra – a Gasztro Extra Plusz Kft.-vel (képviseli: Varga
Krisztina 6922 Földeák, Zárda u. 15.) vállalkozási szerződés kötéséről döntött.
Tulajdonosi hozzájárulását adta a DANKÓ-VILL Kft. részére:
– az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő – Földeák, Arany János
utca F4, Arany János utca F4 1115 hrsz ingatlan elektromos ellátását biztosító 1 kV
alatti elektromos közműbekötő csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez,
– az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő – Földeák, Advent utca F3,
Földeák, Advent utca F3 967 hrsz ingatlan elektromos ellátását biztosító 1 kV alatti
elektromos közműbekötő csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez,
– az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő – Földeák, Devényi Lajos.,
Földeák, Devényi Lajos u.495 hrsz ingatlan elektromos
ellátását biztosító 1 kV alatti elektromos közműbekötő
csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez,
– Földeák község szennyvízcsatorna hálózat építéséhez szennyvízátemelő szivattyúk
elektromos ellátását biztosító közterületen létesített elektromos szekrény
telepítéséhez Földeák területén a Devényi Lajos utca, 495 hrsz, az Arany János
utca F4 1115 hrsz, valamint az Advent utca F3, 967 hrsz ingatlanokon.
Tulajdonosi hozzájárulását adta Kiss Béla és Kissné Neparáczki Mária részére az
önkormányzat tulajdonát képező 300 m hosszú Földeák külterület 036 saját használatú út
koptatóréteggel történő bevonásához.
Tulajdonosi hozzájárulását adta az ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft. részére a 4415.
j. Hódmezővásárhely-Makó összekötő út 17+400 és 22+701,87 km sz. közötti burkolat felújítása
tárgyi munka útépítési engedélyezési eljárásához, mivel azok önkormányzati utakat és
vízelvezető árkokat érintenek.
Az Újszékelyi iskola diákjai, illetve a testvértelepülés lakóinak vendéglátásához max.
100.000 Ft hozzájárulást biztosít.
Elfogadta a képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervét.
FÖLDEÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. II. FÉLÉVI MUNKATERVE
Július – ülésszünet
Augusztus – ülésszünet
4
Szeptember 11.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
4./ Tájékoztató Óföldeák község Önkormányzata 2013. évi költségvetése
I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Október 30.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató Földeák község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: polgármester
4./ Földeák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója
Előadó: polgármester
KÖZMEGHALLGATÁS-sal egybekötve
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
November 27.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek
December 18.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Rendelet-tervezet Földeák község Önkormányzata 2014. évi
átmeneti gazdálkodásáról
5
Előadó: polgármester
4./ Előterjesztések
5./ Interpellációk, kérdések
6./ Egyebek
Megtárgyalta az Aktív Segély Alapítvány (székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 28.)
támogatás iránti kérelmét, azt nem tudta támogatni, mert az önkormányzat 2013. évi
költségvetése forráshiányos.

 

PDF Letöltése

Önkormányzati hírek 2013. május

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. május 29. napján tartotta soros ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület zárt ülési előterjesztést nem tárgyalt meg.
Nyílt ülésen a polgármesteri tájékoztató keretében Vass Imre polgármester
tájékoztatta a képviselő-testületet az előző ülés óta eltelt időszak
eseményeiről:
Április 25-én a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági vezetőjével vette
fel a kapcsolatot a települési szilárd hulladékszállítás jövőbeni szervezése kapcsán.
Április 26-án a Széchenyi Programiroda – Tavaszi konferenciasorozat megnyitóján
vett részt, ahol Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár tartott
tájékoztatót.
Április 29-én rész vett:
– a Makói Kistérség Többcélú Társulás ülésén,
– a Makó és Térsége Önkormányzati Ivóvízminőség-javító Társulás ülésén,
– a Makó és Térsége Víziközmű Társulás ülésén.
Május 04-én a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén vett részt.
Május 06-án tájékoztatás érkezett, miszerint a Szennyvíz Társulás 1.212.625.758 Ft EU
önerő alap támogatást nyert a szennyvízprojektre
Május 07én szennyvízkivitelezés koordináción vett részt.
Május 08-án DAREH taggyűlés volt Orosházán, melyen Megyesi Ferenc
alpolgármester vett részt.
Május 11-én Földeáki Polgárőr Egyesület közgyűlésén vett részt.
Május 13-án részt vett a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén.
Május 15-én a Makó és Térsége Viziközmű Társulat küldöttgyűlésén vett részt.
Május 16-án részt vett:
– a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén az Alföldvíz Zrt. vezetőinek
részvételével
– a Tiszamarosszögi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésén és a
– Családfa „megnyitó” rendezvényen a Művelődési Házban.
Május 17-én a „Földeákért” cím elhunyt tulajdonosainak, Kovács Sándorné, Vass
József, Rakonczai János és Rácz Sándor sírját, valamint Dr. Posztós János
emléktábláját koszorúzta meg Neparáczki Olga képviselő asszony részvételével.
Május 18-20-án a XVIII. Földeáki Falunapok megrendezésére került sor.
A rendezvénysorozat költsége 1.090 e Ft volt, melyből a szponzorok pénzbeli
támogatása 755 e Ft, és még egyéb felajánlásokkal, közvetlen szoláltatásokkal is
támogatták az egyes programokat.
Köszönetét fejezte ki a szervezőknek, rendezőknek, fellépőknek, segítőknek,
szponzoroknak.
Május 21-én Intézményvezetői megbeszélést tartott, valamint ezen a napon ülésezett
a Szociális Bizottság is.
Május 22-én levelet küldött a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságára
az önkormányzat működőképessége kapcsán. A 2013-as önkormányzati kötelező
feladatok finanszírozása (állami támogatás) nagymértékben változott. A változás,
mint az, az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében látható, sajnos nem
pozitív. Az önkormányzat a 75.270 e Ft forráshiányát a ktv. 4.sz. melléklete szerinti
kiegészítő támogatással tudta egyensúlyba hozni.
Az önkormányzat jelenleg fizetési nehézségekkel küzd. A nettófinanszírozás, a nettó
munkabér 1/3-nak kifizetését sem fedezi. A márciusi adóbevételek és a
nettófinanszírozás, a decemberi (MÁK) megelőlegezett munkabér 50%-ának
levonásával és az iskola működtetésének hozzájárulásával,
gépjárműadó 60% utalásával nullázta a befizetett helyben maradó adókat.
A problémát fokozta, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény módosult, így a törvény 4. mellékletének IV. bekezdésében a
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
igénylésének, döntési rendszerének stb. részletes szabályait az önkormányzatokért
felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével –
rendeletben állapítja meg. Ez a törvénymódosítás, illetve a rendelet alapján a
támogatáshoz jutás időpontja bizonytalanná vált. A működőképesség
megőrzésének lehetőségéről, a rendelet kihirdetésének időpontjáról, az
önkormányzatok működőképessége megőrzésének érdekében egyéb központi
intézkedések meghozataláról, illetve egyéb lehetőségekről kért tájékoztatást,
segítséget.
A napirendek keretében tájékoztatót tárgyalt és fogadott el az önkormányzat 2012.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról. A napirend tárgyalásánál
jelen volt Dabis Krisztina intézményvezető, Rácz Tamás családgondozó, Csányiné
Bakos Erzsébet védőnő és Trényiné Törőcsik Ágnes bölcsődevezető.
A képviselő-testület megköszönte a szociális ágazat munkatársainak az elmúlt évben
végzett munkáját.
Megtárgyalta és elfogadta a település közbiztonságának helyzetéről szóló
tájékoztatót. A tárgyaláson részt vett Nagy Sándor alezredes úr, valamint Vízhányó
Sándor és Gémes Ferenc körzeti megbízottak.
A képviselő-testület megköszönte a rendőrség elmúlt évben végzett munkáját,
további eredményes szolgálatteljesítést kívánt.
Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott a polgárőrség helyi szervezetének elmúlt évi
munkájáról. A képviselő-testület megköszönte a Polgárőr Egyesület elmúlt évben,
községünk közbiztonságának biztosítása érdekében végzett munkáját.
Az előterjesztések között megtárgyalta és elfogadta a Többcélú Kistérségi Társulás
munkájáról, továbbá az egyéb társulásokban végzett tevékenységről, azok pénzügyi
helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról szóló beszámolót.
Társulási megállapodások felülvizsgálatára, illetve módosítására került sor az alábbi
társulásokat illetően: a Makói Kistérség Többcélú Tárulása, a Makó és Térsége Ivóvízminőségjavító
Tárulás, a Délkelet-Alföld Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás, a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Tárulás.
Földeák község Helyi Építési Szabályzatának, Településrendezési Tervének és
Hosszútáv Fejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló előzetes tájékoztatót,
valamint a partnerségi egyeztetés szabályait elfogadta és jóváhagyta.
Meghatározta a Gyermekmosoly Óvodába indítható csoportok számát a 2013/2014-
es tanévben. A csoportok száma: 5, a csoportok összlétszáma 109 fő.
Jóváhagyta a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét. Az intézmény 2013. augusztus 5- től-
2013. augusztus 20-ig (10 munkanap) zárva tart.
Tulajdonosi hozzájárulását adta Tumbler Kft. részére az általa bérelt Szent L. tér 17.
szám alatti üzlethelyiség bővítéséhez, valamint 270 e Ft összeg erejéig hozzájárult az
anyagköltséghez az üzlethelyiség padlózatának felújításához.
Megtárgyalta a települési értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést, jelenleg
települési értéktár létrehozásának lehetőségével nem élt.
Felülvizsgálta és módosította a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló helyi
rendeletet. Az ármegállapító hatáskörét a képviselő-testület hatályon kívül helyezte.
Megtárgyalta a Mentálhigiénés Egyesület támogatás iránti kérelmét. 20 e Ft értékig
élelmiszerek vásárlásával hozzájárult a gyermeknapi program megrendezéséhez.
Döntött a Falusi Vendégház (Makói u. 38.) bérbeadásáról a Saminstal SRL. részére
2013. június 03. napjától egy hónap időtartamra.
Határozott az üzemeltetési szerződés kötéséről az Alföldvíz Zrt-vel a település
víziközmű-rendszerének üzemeltetésére, valamint a Makó-Térségi Víziközmű Kft.-vel
fennálló víziközmű-üzemelétetési szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről, melynek legkorábbi időpontja 2014. január 1. napja.

PDF Letöltése