EFOP-3.9.2-16-2017-00028 – “Gyermekeink a jövő” – Humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében

2018.02.12.

Földeák Községi Önkormányzat

Sajtóközlemény             

“Gyermekeink a jövő” – humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében

Földeák Községi Önkormányzat konzorciumi partnereivel támogatást nyert “Gyermekeink a jövő” – humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében címmel. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 számú, 484.030.567 Ft támogatási összegű projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély – a következő 30 hónap során számtalan közösségi program, gyermekprogram kerül megvalósításra, a humán közszolgáltatásban dolgozók képzéseken vehetnek részt.

A településeken 30 hónapon keresztül gyermekpszichológus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyógytornász segítségét lehet díjmentesen igénybe venni.

A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai érvényesülését számos program segíti: táborok, kirándulások, Föld napi rendezvények, színházi előadások, interaktív kiállítások, múzeumi látogatások, pályaválasztási napok, nyelvi képzések, sportprogramok kerülnek megrendezésre.

A szülőket szülőklubok, baba-mama klubok, szülő-gyermek családi napok várják.

Az egészséges életmód népszerűsítésére egészségnapok, egészséghetek kerülnek megrendezésre, melyek során szűrővizsgálatokkal várják a családokat.

A humán közszolgáltatásban megjelenő szakemberhiány enyhítésére képzések kerülnek lebonyolításra.

Földeák településen a képviselő-testületben megszerezhető mandátumszám megállapítása

1 /2019. (II.8.) HVI vezetői határozat
Tárgy: Földeák településen a képviselő-testületben megszerezhető mandátumszám megállapítása
HATÁROZAT
A Választási eljárásról szili 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306’s (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választására – Földeák településen a képviselő-testület tagjainak számát a következők szerint állapítom meg:
Földeák település önkormányzati képviselő-testület tagjainak száma 6 fő.
Jelen határozat ellen a közlését követő 3 napon belül a Földeáki Helyi Választási Bizottsághoz (6922
Földeák, Szent László tér 1. , e-mail: foldeak@foldeak.hu) benyújtott kifogással lehet élni.
Jelen határozatomat hirdetmény útján’ valamint Földeák Községi Önkormányzat honlapján
(www.foldeak. hu) történő megjelentetéssel teszem közzé.
lNDOKOLÁS
AVe 306.$ (1)-(2) bekezdései alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék,
illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A
Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási
iroda vezetőjével.
A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 1S-ig határozatban állapítja meg a képviselő testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.
A Nemzeti Választási Iroda – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) által átadott adatok szerint – közölte a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőivel a
lakosságszám adatokat, mely szerint Földeák település lakosságszáma 2019. január 1-jén 3.073 fő volt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 4.$ c) pontja alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig
6 fő.
A fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 209.s-210.s-ai biztosítják.
A határozat a Ve’ 306.$ -án, az Övjt’ 4’$ c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 209.$-210.$-ain alapul.
Földeák’ 2019. február 8

letölthető formátum:http://foldeak.hu/wp-content/uploads/2019/02/Földeák-településen-a-képviselő-testületben-megszerezhető-mandátumszám-m…-1.pd

3/2019. (II.11.) HVI vezetői határozat
Tárgy: Szavazókörök felülvizsgálata Földeák község területén

letölthető formátum:http://foldeak.hu/wp-content/uploads/2019/02/Földeák-Szavazókör.pdf

I. világháborús emlékmű névtábláinak felújítása

Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete  pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázati kiírásra, „I. Világháborús emlékmű felújítása” Földeák településen címmel.

A pályázaton az Önkormányzat 800.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez a Képviselő-testület 384.024 Ft összegű önerőt biztosított.    

A programot a Közép- és Kelet –európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Századi Intézete és az Első világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta.

Az emlékmű névtáblának felújítását a Tropika CO. Kft végezte el.

Az I. Világháborús Emlékművet megújult, esztétikus, eredeti állapotban tekinthetik meg a hozzátartozók és a látogatók.

Az I. Világháborús Emlékmű homlokzatán a gránit táblába vésve az alábbi felirat látható:

PRO PATRIA

1914-1918         1939-1945

Az I. és II. világháborúban hősi halált halt Földeáki honvédek emlékére felújítatta

az  Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság

és

Földeák Község Önkormányzata

„S az ember millióinak szemében gyászkönny ül.”

                                                                                      Vörösmarty Mihály

Földeáki Gyermekmosoly Óvoda intézményvezető – pályázati kiírás

FöIdeák Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|II. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Földeáki Gyermekmosoly Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás az alábbi linken letölthető: